DC-pensioenregelingen scoren mager door fiscale begrenzingen

copyright Pixabay

Beschikbare premieregelingen scoren qua pensioenuitkering en kwaliteit van de regeling relatief slecht vergeleken met eind- en middelloonregelingen.

Dat concludeert The Pensions Rating Agency (TPRA) in het jaarlijks onderzoek naar 213 pensioenregelingen in Nederland. Belangrijkste oorzaak is volgens TPRA de lage premie-inleg bij DC-regelingen, vooral bij leeftijdsonafhankelijke (‘vlakke’) regelingen. Beleggingsrendementen kunnen de lage premies onvoldoende compenseren, waardoor de pensioenuitkering vergeleken met middelloon en eindloon tamelijk karig is. TPRA signaleert dat de fiscale begrenzing een belangrijke reden is voor de lage pensioenpremie en daarmee van het opgebouwde kapitaal. Bovendien mogen eventuele overvloedige rendementen niet in de regeling blijven maar moeten deze terugvloeien naar de werkgever. Wel wijst het onderzoeksbureau erop dat met het aanstaande pensioenakkoord de fiscale ruimte voor vlakke staffels wordt vergroot. Het is dan vervolgens aan de werkgever(s) om de premie daadwerkelijk te verhogen. Overigens doen niet alle DC-regelingen het slecht. Zo haalt de pensioenregeling van tankopslagbedrijf Vopak de maximale score in het TPRA-onderzoek.

Eindloonregelingen blijven doorgaans het meest gunstig voor de werknemer, blijkt ook uit de TPRA Rating. Middelloonregelingen bevinden zich in het gehele kwaliteitsspectrum van goed naar mager. De regelingen die het beste presteren garanderen de werknemer een hoge jaarlijkse opbouw, hebben het partnerpensioen goed geregeld en bieden goede indexatieperspectieven dankzij een combinatie van een hoge dekkingsgraad, hoge indexatiedoelstelling en een op rendement gericht beleggingsbeleid. Een op papier goede regeling (zoals bij het ABP) garandeert dus nog geen goede TPRA-score omdat er geen uitzicht is op indexatie.

Onder de regelingen met de maximale score bevinden zich (behalve Vopak) alle drie de regelingen van KLM, de beide regelingen van de Rabobank en de regelingen van Avebe en Pepsico. Zeer opmerkelijk is de score van de regelingen van de Bisdommen. Voor pastoraal medewerkers wordt de maximale score gehaald maar voor huishoudelijk personeel de laagste score. Verder zijn medische beroepen qua regeling niet best af: huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten hebben een slechte regeling.

GEEN REACTIES