VEH verzet zich fel tegen vernieuwd energielabel woonhuis

VEH verzet zich fel tegen vernieuwd energielabel woonhuis
© Pixabay

Vereniging Eigen Huis roept minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dringend op om haar plannen voor een nieuw energielabel te schrappen. ‘Het nieuwe energielabel is veel duurder en omslachtiger dan het huidige label en biedt een huiseigenaar of koper geen enkel nieuw inzicht of beter handelingsperspectief om de woning energiezuiniger te maken’, zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.

Als de plannen van de minister doorgaan, moet een huiseigenaar waarschijnlijk vanaf 1 juli 2020 voor zijn energielabel een labeladviseur inschakelen. Dat kost al snel €190, aldsu de VEH. Terwijl het huidige label (de eenvoudige variant) slechts een paar euro kost en eenvoudig zelf online kan worden geregeld.

Huidige situatie
In eerste instantie was het energielabel vooral een bewustwordingsinstrument. Sinds 2015 kunnen eigenaren het op twee manieren aanvragen: zelf, via het vereenvoudigd energielabel, of door het laten opstellen van een energie-index. Bij het vereenvoudigd energielabel voert de woningeigenaar met behulp van een webapplicatie zelf circa tien kenmerken van zijn woning in, die op afstand gecontroleerd worden door een erkend deskundige. Bij de energie-index bezoekt een adviseur de woning en worden circa 150 kenmerken van de woning opgenomen. Het energielabel is tien jaar geldig.

De minister voert twee redenen op om het huidige label aan te passen. Allereerst is er een “steeds sterkere vraag naar een nauwkeurigere bepalingsmethode en indicator” ontstaan. “In de context van de energietransitie is de energieprestatie van een woning van steeds groter belang”.

De tweede aanleiding komt voort uit nieuwe Europese regelgeving. Het energielabel moet aansluiten bij nieuwe energieprestatienormen. Dat zijn onder meer nieuwe bepalingsfactoren (NTA8800), nieuwe energie-indicatoren (BENG – Bijna Energie Neutraal Gebouw) en gevolgen van het klimaatbeleid. Deze nieuwe bepalingsfactoren vereisen onder meer dat het energieverbruik van een woning uitgedrukt wordt in een exact meetbaar aantal kWh/m2 per jaar. Het vereenvoudigd energielabel is daarvoor niet nauwkeurig genoeg meer.

Expert
Het verzamelen van de benodigde woningkenmerken (inmeten vloer- en geveloppervlak, bepalen van het type cv, warmtepomp of mechanische ventilatie bepalen) wordt te complex en tijdrovend voor woningeigenaren. Deze aanpak vraagt om het vaststellen door een expert, aldus de minister, wat dus meer kosten met zich meebrengt voor de eigenaar.

De Vereniging Eigen Huis is hier fel op tegen. Zij stelt dat eigenaren niets aan dit uigebreidere label hebben, omdat het hen geen enkel extra handelingsperspectief biedt om de energiezuinigheid van de woning te verbeteren.  Alleen energieadviseurs zullen voordeel hebben bij het nieuwe label.

Papieren tijger
De vereniging vreest dat het voorgestelde nieuwe energielabel niet meer wordt dan een symbolische en zeer dure papieren tijger die huiseigenaren onnodig op kosten jaagt. “De verduurzaming komt hiermee geen stap dichterbij. Het gevaar van de stapeling van kostenverhogende maatregelen zal alleen maar leiden tot afkalving van het nog dunne draagvlak voor de energietransitie.

“Het energielabel moet de koper of huurder bewust maken van de energieprestatie van een woning, maar is niet bepalend de verduurzaming”, aldus de VEH. “Voor de meeste huiseigenaren zal juist de in het Klimaatakkoord aangekondigde isolatiestandaard en de wijkaanpak richtinggevend worden.”

Daarvan is het doel om de woning voor een bepaalde datum aardgasvrij of daarvoor geschikt te maken en huiseigenaren daarbij te ontzorgen. Voorzitter Van de Velde: “Het nieuwe labelvoorstel sluit hier niet op aan, biedt huiseigenaren geen enkel nieuw perspectief en leidt alleen tot gedoe en onnodige kosten.”

De VEH stelt dat gesprekken met stakeholders uit verschillende sectoren over aanpassingen van het huidige Vereenvoudigde Energielabel (VEL) nog in volle gang zijn. “Met haar plannen voor een nieuw energielabel doorkruist de minister dit overleg.”

GEEN REACTIES