CZ groep verliest 88 miljoen op basis- en aanvullende verzekering

CZ groep verliest 88 miljoen op basis- en aanvullende verzekering

CZ groep realiseerde in 2016 een omzet van 8.921 miljoen euro (2015: 8.967 miljoen euro). Het verzekeringsresultaat is 88 miljoen euro negatief (2015: 30 miljoen euro negatief). Dit bestaat uit een verzekeringsresultaat op de basisverzekering van 64 miljoen euro negatief (2015: 50 miljoen euro negatief) en op de aanvullende verzekering van 27 miljoen euro negatief (2015: 19 miljoen euro positief), een opbrengst van 3 miljoen euro op de uitvoering van de Wet langdurige zorg en overige resultaten.Dit meldt CZ groep bij de presentatie van het jaarverslag over 2016.

Het al verwachte negatieve verzekeringsresultaat is een gevolg van het streven van CZ groep om verzekerden een stabiel lage premie te bieden. Conform haar premie- en kapitaalbeleid geeft CZ groep te hoge reserves via de premie terug aan haar verzekerden. Ook dit jaar is de premie niet kostendekkend (12 euro per maand te laag). Dat betekent dat op de lange termijn de premie weer moet gaan stijgen, waarschuwt CZ Groep. Ook Achmea waarschuwde hier al voor bij de presentatie van het jaarverslag.

Solvency II
Ondanks het negatieve resultaat van 15 miljoen euro steeg de Solvency II ratio in 2016 naar 173% (in 2015: 169%). De reden hiervoor is dat ziekenhuizen sneller declareren, waardoor de totale technische voorziening die CZ groep moet treffen 537 miljoen euro lager is. Hierdoor is de vereiste Solvency Capital Requirement lager en loopt de Solvency II ratio op.

Met 3,6 miljoen verzekerden is CZ Groep de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland. Sinds 1 januari 2009 voert CZ groep ook de zorgverzekeringsactiviteiten van labels Delta Lloyd en OHRA uit.

Bron: CZ groep

GEEN REACTIES