Corporaties moeten minstens 75% van hun woningen te koop aanbieden

Woningcorporaties worden verplicht om 75% van hun huizenvoorraad te koop aan te bieden aan huurders die dat niet kunnen betalen.

De Woonbond vindt het onbegrijpelijk en zeer onverstandig dat het kabinet op 23 december 2011 heeft besloten maar liefst driekwart van de sociale huurwoningen in de uitverkoop wil doen. “Huurders zitten helemaal niet te wachten om hun woning te kopen. Bovendien komen de meeste huurders met hun inkomen nooit in aanmerking voor een hypotheek. In deze tijd is er geen behoefte aan meer woningen die te koop worden gezet, maar wel aan meer betaalbare huurwoningen”, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping: “Als dit kabinet dan toch iets voor huurders wil doen, dan kan het beter afzien van de huurmaatregelen die de huurders hard raken in hun portemonnee.”

Uit de digitale ledenraadpleging die de Woonbond in oktober hield, blijkt dat ruim tweederde van de huurders tegen geforceerde verkoopprogramma’s is. De belangrijkste argumenten tegen die verkoop zijn het behoud van een brede sociale huursector en van voldoende betaalbare huurwoningen. Slechts iets meer dan 20 procent is voor het stimuleren van verkoop van huurwoningen.

Paping: “Vaak kunnen huurders bovendien geen hypotheek afsluiten.
Uit onderzoek uit 2010 bleek dat slechts 20% van alle huurders de financiële mogelijkheid had om de eigen huurwoning te kopen. Het afgelopen jaar zijn deze mogelijkheden nog verder verslechterd.”

Kabinetsvoorstel

Woningcorporaties moeten minstens driekwart van hun woningen te koop aanbieden. Zo wil het kabinet huurders van corporatiewoningen het recht geven om tegen de marktprijs hun woning te kopen. De ministerraad stuurt een wetsvoorstel daarvoor naar de Raad van State.

Het kooprecht geldt voor huurders die minstens een jaar een woning huren bij een corporatie. De minister van Binnenlandse Zaken kan uitzonderingen maken op de aanbiedingsplicht, bijvoorbeeld voor woningen die ingrijpend worden gerenoveerd en voor huisvesting van specifieke doelgroepen (ouderen, studenten en gehandicapten). Ook kan de minister in bijzondere gevallen op verzoek van de corporatie het minimum van 75 procent verlagen.

GEEN REACTIES