Coronacrisis begint consumentenvertrouwen in woningmarkt aan te tasten

Coronacrisis begint consumentenvertrouwen in woningmarkt aan te tasten
© Pixabay

Hoewel hypotheekadviseurs nog volop werk hebben, begint de coronacrisis nu toch het consumentenvertrouwen in de woningmarkt te beïnvloeden. De Vereniging Eigen Huis ziet over april een daling op de Eigen Huis Marktindicator van 106 naar 102 punten, nog net boven de neutrale waarde van 100 punten.

De barometer van de woningmarkt gaat uit van een driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde. In februari en maart was het vertrouwen nog hoog, maar in april sloeg het om naar negatief.

Per saldo houdt het vertrouwen in de woningmarkt beter stand dan het algemene consumentenvertrouwen van het CBS (dat zakte van -2 naar -22) en de koopbereidheid (die ging van van +2 naar -17). Daarmee lijkt de woningmarkt vooralsnog minder hard te worden geraakt door de crisis.

Dit beeld komt overeen met recente berichtgeving van de NVM over de aantallen woningtransacties en koopprijzen. De aantallen hypotheekaanvragen die door HDN worden geregistreerd liggen zelfs hoger dan gebruikelijk. Dat komt vooral door het hoge aantal huiseigenaren dat de hypotheek oversluit naar een lagere rente.

In april verwachtte 26% van de Nederlanders dat de hypotheekrente de komende 12 maanden gaat oplopen, de maand daarvoor was dat nog maar 17%. Ook het aantal Nederlanders dat een daling van de huizenprijzen verwacht (9%) neemt toe ten opzichte van maart (2%). Ook deze cijfers zijn gebaseerd op het driemaandelijks voortschrijdende gemiddelde. Kijken we alleen naar de maand april, dan neemt het aantal Nederlanders dat verwacht dat de hypotheekrente gaat stijgen fors toe, evenals het aantal dat vreest dat de huizenprijzen de komende 12 maanden gaan dalen.

Ongunstige tijd
De verwachting om in de nabije toekomst een woning te kunnen kopen waren al laag gespannen en blijven volgens velen beroerd: 55% verwacht een verdere verslechtering en 58% vindt het momenteel een ronduit ongunstige tijd om een woning te kopen. Hoofdoorzaken blijven het tekort aan woningen en de steeds verder oplopende prijzen. Mensen zijn somberder geworden over de economische situatie van ons land en hun inkomen. Hoewel het pessimisme iets afnam, is de meerderheid nog steeds somber gestemd over de betaalbaarheid van woningen en het aantal te koop staande huizen waaruit gekozen kan worden.

Bron: VEH

GEEN REACTIES