Compliance-onderzoek bij Bovemij afgerond

Uitstekende resultaten voor Bovemij in 2019

Het vervolgonderzoek naar compliance-issues bij BOVAG-verzekeraar Bovemij over de jaren 2014 tot 2018 is afgerond. Het onderzoek bevestigt dat er compliance-regels zijn geschonden. ‘De naleving van wet- en regelgeving heeft in delen van de organisatie onvoldoende aandacht gehad. Dit betrof met name de commerciële uitgaven en de vastgoedbeleggingen’, meldt de verzekeraar in een persbericht.

Het onderzoek werd gestart in oktober 2018, na melding van activiteiten waarbij de compliance-regels zouden zijn geschonden. Na afronding van de eerste fase van het onderzoek is Bovemij al aan de slag gegaan met een ‘stevig verbeterplan’ waarbij alle stakeholders, waaronder ook de toezichthouders, betrokken zijn.

De gehele bedrijfsstructuur is inmiddels ingrijpend veranderd, meldt de verzekeraar: Bovemij heeft nu twee RvC’s (een voor de holding en een voor de verzekeraar) en aparte beleidsbepalende directies. Daarnaast zijn alle bedrijfsprocessen tegen het licht gehouden, waarna een groot aantal aanpassingen heeft plaatsgevonden. Zo zijn er extra functionarissen op het gebied van compliance, risicomanagement en internal audit aangesteld, zodat Bovemij voldoet aan ‘de eisen die aan een modern financieel bedrijf worden gesteld’. De RvC heeft de overtuiging dat dit alles leidt tot een integere bedrijfsvoering die voldoet aan ‘de hoogste normen van ethiek en gedrag die gesteld kunnen worden aan bestuur en medewerkers’.

Toezichthouder DNB en accountant EY zijn gedurende het hele traject op de hoogte gehouden van de voortgang en uitkomsten van het onderzoek. Ook de AFM is geïnformeerd. De RvC heeft de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met het Openbaar Ministerie. De RvC wacht eventueel nader onderzoek door het Openbaar Ministerie af.

Aftreden bestuurder
Verder maakt de verzekeraar bekend dat bestuurslid Renate Leander na afronding van het onderzoek besloten heeft om aan het eind van het jaar bij Bovemij te vertrekken. Leander is COO, verantwoordelijk voor het primaire proces binnen de organisatie en bestuurslid sinds 2014. De RvC benadrukt dat haar vertrek geen enkele relatie heeft met de uitkomsten van het onderzoek, zij is zelf toe aan iets nieuws. Op korte termijn zal de RvC starten met de invulling van de ontstane vacature.

Begin september stapte Bertho Eckhardt ten gevolge van het compliance-onderzoek op als RvC-lid bij Bovemij; ook legde hij het voorzitterschap van brancheorganisatie Bovag neer. In april trad Bovemij-bestuurslid Coen Post terug. Onbekend is of zijn terugtreden te maken had met het compliance-onderzoek.

Inmiddels zijn twee nieuwe leden toegevoegd aan de Raad van Bestuur van Bovemij. Op 1 november 2019 begint Ageeth Bakker als Chief Financial & Risk Officer (CFRO). Op 16 september is Mas van Steenis als Chief Commercial Officer (CCO) gestart. Beide benoemingen vinden plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de DNB en een positieve advisering door de Ondernemingsraad.

Bron: Bovemij

GEEN REACTIES