Compensatieregelingen te veel betaalde rente komen goed op gang

Compensatieregelingen te veel betaalde rente komen goed op gang

De Volksbank gaat de particuliere klanten van dochters SNS en RegioBank compenseren voor te veel betaalde rente op het doorlopend consumptief krediet. Daarmee sluit De Volksbank zich aan bij een steeds langer wordende rij banken die met een voorstel zijn gekomen. Eerder kondigden Rabobank, ABN AMRO en ING al compensatieregelingen aan. Rabobank en ING lieten deze week weten een concreet voorstel klaar te hebben.

De Volksbank

Net als voor de overige banken was de aanleiding voor de compensatieregeling van De Volksbank een oordeel van het Kifid. Bij de berekening van de variabele rente op doorlopend consumptief krediet zou niet altijd de marktrente voldoende gevolgd zijn. Uit een inventarisatie van De Volksbank is gebleken dat een deel van de klanten te veel rente heeft betaald. Het betreft klanten met doorlopende kredieten die voor oktober 2011 zijn afgesloten. Vooralsnog is alleen gekeken naar het doorlopend consumptief krediet. In 2022 zal de bank verder gaan kijken naar andere vormen van consumptief krediet, zoals rood staan op de betaalrekening.

De Volksbank gaat aan een compensatieregeling werken. Dit zal in overleg met de Consumentenbond gebeuren. Wie in aanmerking komt voor compensatie en nog klant is, krijgt begin 2022 meer informatie. Deze klanten krijgen vanzelf bericht als zij geld terugkrijgen. Wie geen klant meer is, moet zich aanmelden via de website van SNS of RegioBank. De Volksbank verwacht eind 2022 de compensatie te gaan uitkeren.

De Volksbank houdt een voorziening van 15 miljoen euro aan voor de compensatieregeling en de uitvoering daarvan.

Rabobank

De Rabobank kwam als eerste met het bericht dat er een compensatieregeling zou komen. Deze bank is inmiddels zover dat de klanten die te veel rente hebben betaald, in januari 2022 een compensatievoorstel krijgen. De Consumentenbond is tevreden met het voorstel. Klanten krijgen het verschil terug tussen de betaalde rente en de rente die betaald had moeten worden volgens het Kifid, mits dit meer dan 50 euro is. Over dit bedrag wordt ook rente vergoed.

De compensatieregeling geldt voor rentebetalingen vanaf 2001 voor de producten:

  • Doorlopend krediet, inclusief HuisVoordeelKrediet en Studentenkrediet
  • Krediet op Betaalrekening, inclusief Rabo Exclusief Krediet
  • Rabo Kort Roodstaan
  • Rabo Studenten Roodstaan
  • Krediet op Creditcard

Wie nog klant is bij de Rabobank of bij dochters Freo of Fideaal hoeft niets te doen. Wie geen klant meer is, kan zich melden via http://www.rabobank.nl/compensatie-variabele-rente.

ING

Ook klanten van ING kunnen binnenkort een compensatievoorstel tegemoet zien en wel in het tweede kwartaal van 2022. Net als bij de Rabobank ontvangen klanten die meer dan 50 euro te veel rente hebben betaald dit verschil terug. Over het voorstel is overeenstemming bereikt met de Consumentenbond.

De regeling geldt voor de producten Doorlopend Krediet en Continu Limiet. Voor Gespreid Betalen op de Creditcard en kort-rood staan moet nog een regeling afgesproken worden. Wie nog klant is, hoeft niets te doen. Voormalige klanten kunnen zich vanaf midden 2022 melden via https://www.ing.nl/particulier/lenen/compensatievariabelerente/index.html.

Bron: De Volksbank, Consumentenbond

GEEN REACTIES