Extra compensatie voor Icesave- en DSB-klanten

Compensatie voor Icesave- en DSB-klanten

Voormalige klanten van de omgevallen banken DSB, Icesave, Indover en Van der Hoop kunnen een aanvulling krijgen op hun uitkering uit het depositogarantiestelsel. De Nederlandsche Bank is begonnen met de uitvoering van de coulanceregeling van de minister van Financiën voor consumenten die in het verleden aanspraak hebben gemaakt op het depositogarantiestelsel (DSG).

Onjuiste omzetting EU-richtlijn
De coulanceregeling is het gevolg van een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb heeft geoordeeld dat de in de Nederlandse regelgeving neergelegde termijn die destijds door DNB is gevolgd bij de uitkering uit hoofde van het DGS een onjuiste omzetting betrof van de Europese DGS-richtlijn.

Op basis van destijds geldende regelgeving is wettelijke rente over het tegoed uitgekeerd vanaf drie maanden na de datum waarop de betreffende deposanten een aanvraag voor een uitkering uit het DGS hadden ingediend. Dit gold ten tijde van de faillissementen van DSB, Icesave, Indover en Van der Hoop. Het CBb heeft echter bepaald dat er wettelijke rente moest worden vergoed vanaf drie maanden nadat het DGS is geactiveerd.

Naar schatting 18.000 mensen komen door de uitspraak van het CBb in aanmerking voor een extra uitkering op basis van de coulanceregeling. Daarbij is uitgegaan van een minimum uitkering van 10 euro.

Regelgeving gewijzigd
De Nederlandse regelgeving is inmiddels gewijzigd naar aanleiding van een nieuwe Europese DGS-richtlijn. Onder het huidige DGS keert DNB uit binnen maximaal 20 werkdagen en deze termijn wordt de komende jaren verder teruggebracht tot 7 werkdagen.

Voormalige klanten van de vier banken kunnen op www.dnb.nl/coulanceregeling meer informatie vinden. Klanten van DSB en Icesave kunnen aanvragen digitaal insturen. Zij hebben ook een brief gekregen van DNB voor zover de adressen beschikbaar waren. Voor klanten van de overige instellingen kan een formulier worden aangevraagd.

Bron: DNB

GEEN REACTIES