Commissie governance principes verzekeraars samengesteld

Een onafhankelijke monitoring commissie gaat bijhouden hoe de governance (=bestuurs) principes worden toegepast door de verschillende verzekeraars.

Minister De Jager schrijft aan de Tweede Kamer dat met de governance principes wordt tegemoetgekomen aan de aanbeveling van de Commissie De Wit om een sectorbrede code voor verzekeraars te realiseren. "Verzekeraars committeren zich met de governance principes tot het realiseren van een cultuurverandering, waarbij de klant centraal staat. Zo moeten verzekeraars op grond van de governance principes beschikken over een goed werkend productgoedkeuringsproces. De governance principes betreffen daarnaast onder andere versterking van de governance, risicomanagement en beloningsbeleid binnen verzekeraars. De bepalingen in de governance principes hebben betrekking op het functioneren van de raad van commissarissen en de raad van bestuur binnen de specifieke functie en verantwoordelijkheden van een verzekeraar."

De monitoring commissie heeft als hoofdtaak om de naleving van de governance principes te inventariseren. Zij inventariseert hoe de governance principes worden toegepast door de verschillende verzekeraars, signaleert onduidelijkheden in de governance principes en doet voorstellen over mogelijke aanpassingen van de governance principes. De monitoring commissie houdt toezicht op de naleving van de governance principes op basis van het ‘pas toe of leg uit’-beginsel. De commissie rapporteert in elk geval jaarlijks aan de minster van Financiën, die de rapportage voorzien van zijn commentaar naar de Tweede Kamer doorzendt.

De commissie staat onder voorzitterschap van Ferdinand Grapperhaus, Advocaat/partner Allen&Overy Amsterdam. Leden zijn:

  • Hein Albeda, zelfstandig adviseur, voormalig directeur Stichting Rekenschap;
  • Sybilla Dekker, voormalig minister VROM;
  • Jan Helderman, tot 2006 Register accountant/Partner Ernst & Young
  • Ingrid Visscher, Operationeel Directeur UNICEF Nederland en vroeger directeur Delta Lloyd Zorgverzekering.
  • Ieke van den Burg, voorzitter Stichting Toetsing Verzekeraars, treedt op als adviseur van de commissie.

GEEN REACTIES