CIS breidt dienstverlening uit met UBO Check

CIS breidt in samenwerking met ABZ/Graydon de dienstverlening uit met UBO Check. Met de UBO check kunnen verzekeraars eenvoudig hun relaties toetsen.

Verzekeraars en gevolmachtigden moeten volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) diverse verplichte controles uitvoeren. Een van die controles is het vaststellen van UBO’s (Ultimate Benificial Owner), oftewel wie zijn de belanghebbenden achter de rechtspersonen met wie de verzekeraar zaken doet.

Met de nieuwe UBO Check is een koppeling te maken met de andere diensten van CIS zoals (Compliancy Check en de CIS databank). Hierbij is het ook van belang om regie te hebben op de hiermee samenhangende kosten. Door controle via (de omgeving van) de CIS databank te laten lopen, kan de controleslag meegenomen worden in de bestaande acceptatie- en claimtrajecten. Ook het toetsen van integrale relatiebestanden is onderdeel van de service. CIS deelnemers kunnen begin mei 2016 gebruik maken van deze dienst. Bestaande klant-contracten met CIS deelnemers worden door CIS van ABZ/Graydon overgenomen.

Medio 2017 wordt het (onbetwiste) UBO Register bij de Kamer van koophandel verondersteld operationeel te zijn. Het is nog onduidelijk welke partijen welke UBO details kunnen bevragen en onder welke condities. Evenmin is duidelijk of de dan geboden informatie volstaat of dat alsnog andere bronnen moeten worden geraadpleegd.

(Bron: CIS)

GEEN REACTIES