Circa 5% van de woningen in 2012 min of meer gedwongen verkocht

De antwoorden op de Kamervragen van het CDA over executieveilingen en onderhandse executies geven een somber beeld, waarop geen beleid wordt afgestemd.

De beantwoording blinkt waar het gaat om concrete aantallen niet uit door duidelijkheid. Maar als getracht wordt eventuele dubbeltellingen te vermijden, dan ontstaat het beeld dat van de 115.000 woningen die in 2012 verkocht werden daarvan 7.000 min of meer gedwongen werden verkocht.

Onder categorie kunnen de onderhandse verkopen geschaard worden na een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen. En ook het aantal gedwongen executoriale verkopen via een veiling.

Dat betekent dat bijna één op de twintig woningen niet vrijwillig verkocht werden.

Nog somberder is de trend over de laatste jaren:

Vonden in 2008 nog 1.356 verkopen plaats na een betalingsachterstand, in 2011 zijn dat er al 3.847 en de Nederlandse Verenigingen van Banken schat dat aantal voor 2012 op 4.500.

Dezelfde trend is zichtbaar bij het aantal gedwongen verkopen met NHG.

In 2010 bedroeg die in totaal 1.220 en in 2012 3.067.

Daar waar vragenstellers het kabinet uitnodigen nadere (beleids)activiteiten te ontwikkelen op grond van deze cijfers, krijgen zij nul op het rekest.

De beantwoording van de 27 vragen beperkt zich tot het geven van feitelijke informatie en dan alleen nog die waar het kabinet zegt over te beschikken.

GEEN REACTIES