Chubb lanceert Cyber security scan

V.l.n.r. Barry Schütte (Chubb), Marcel Kuiken (Kahuna), Dirk van der Woude (ISP), Jelmer Andela (Chubb)

Chubb introduceert vandaag voor haar Nederlandse klanten de Cyber Security Scan. Deze is ontwikkeld in samenwerking met Kahuna en International Security Partners (ISP). Hiermee breidt Chubb haar end-to-end oplossingen voor cyberrisico’s verder uit.

De Cyber Security Scan biedt verzekerden inzicht in de specifieke cyberrisico’s van hun onderneming en geeft aanbevelingen om deze risico’s te beperken. Hierbij worden niet alleen de IT-gerelateerde risico’s gescand maar ook de veiligheidsrisico’s gerelateerd aan andere belangrijke aspecten van de organisatie zoals personeel, procedures en beleid. Het door de scan verkregen inzicht kan bedrijven helpen de kans op een cyberincident te verkleinen en zich gelijktijdig voor te bereiden op het onverhoopt plaatsvinden van een incident.

De scan wordt exclusief en kosteloos aangeboden aan klanten met een omzet vanaf één miljoen euro, die een beroepsaansprakelijkheidspolis voor ICT-bedrijven en/of een cyberverzekering van Chubb hebben. Bedrijven die na de scan gebruik wensen te maken van aanvullende producten en diensten van Kahuna of ISP kunnen dit doen tegen een gereduceerd tarief.

De Cyber Security Scan bestaat uit:

  • IT security scan door Kahuna,
  • organisatorische scan door ISP,
  • gedetailleerde rapporten met bevindingen en aanbevelingen.

Kahuna is specialist in (managed) security en levert met haar expertise op het gebied van Security & Compliance een waardevolle bijdrage aan het veilig beheren van de kritische IT-infrastructuren en bedrijfsprocessen van haar klanten. ISP ondersteunt bedrijven al ruim 30 jaar op het gebied van organisatorisch risicomanagement met als doel om schade als gevolg van niet-handelsrisico’s (zoals afpersing, fraude en informatiediefstal) te voorkomen, te beperken en te beheersen.

Schade voorkómen
Ron Verhulsdonck, Country President bij Chubb Benelux: “Chubb biedt al tientallen jaren verzekeringen tegen cyberrisico’s, maar we bieden meer dan dekking alleen. We willen klanten helpen om schade waar mogelijk te voorkomen en beperken. We zijn dan ook verheugd over de samenwerking met Kahuna en ISP, twee gerespecteerde bedrijven met diepgaande kennis van hun vakgebied en de Nederlandse markt.”

Dirk van der Woude, Partner bij ISP: “We zien maar al te vaak dat organisaties in crisissituaties belanden doordat zij de organisatorische kant niet op orde hebben: er is geen crisismanagementstructuur, geen scheiding in autorisaties, wachtwoordbeleid ontbreekt of er zijn geen richtlijnen voor gebruik van eigen smartphones en tablets. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen, en dat begint met inzicht in de risicobestendigheid van je organisatie.”

Marcel Kuiken, Senior Account Manager bij Kahuna: “Nederlandse bedrijven zijn dagelijks het slachtoffer van grote en kleine cyberincidenten, al hebben zij dat vaak pas laat door. We zien met enige regelmaat dat hackers al maanden actief zijn binnen het netwerk. Soms is een kleine aanpassing in de IT-omgeving al genoeg om een risico significant te reduceren. We zijn dan ook blij dat we met deze samenwerking klanten concreet inzicht kunnen bieden in hun risico’s en kwetsbaarheden, en praktische handvatten kunnen aanreiken om deze aan te pakken.”

Chubb is partner van Findinet.

GEEN REACTIES