CFD: blijf af van eerbiedigende werking provisie

De Kamerbrief van minister Hoekstra van 15 januari over financieel advies leidde tot instemmende reacties bij o.a. beroepsorganisaties Adfiz en OvFD. Zij zijn blij met de aangekondigde wettelijke markering van onafhankelijk advies. Minder gelukkig met de brief is de Commissie Financiële Dienstverlening. In een persbericht hekelt voorzitter Edwin Herdink de gang van zaken rond actieve transparantie op schadeprovisie en het ter discussie stellen van de eerbiedigende werking van provisie van voor 2013.

Herdink zegt zeer verontrust te zijn “over de wijze waarop de actieve transparantie op schadeprovisie door de minister van Financiën erdoorheen wordt gedrukt. En daar komt nu nog een dossier bij: het aanpassen van de eerbiedigende werking op doorlopende provisie. Weggemoffeld in een slotzin wordt de volgende aanzet gegeven tot het verder beschadigen van het verdienmodel van onafhankelijke intermediairs.”

Gelijk speelveld
Volgens Herdink kan dit “bijna niet anders dan direct uit de koker komen van het Verbond van Verzekeraars, net zoals de actieve transparantie op schade, de stip op de muur voor het provisieverbod op complex en de door minister Hoekstra voorgestelde versoepeling van controles op het kostprijsmodel, dat aan de basis ligt van een gelijk speelveld.”

Herdink bestrijdt de visie van minister Hoekstra dat er een gelijk speelveld zou bestaan tussen de distributiekanalen. “Het steekt ons enorm dat er niets wordt gedaan aan het huidige ongelijke speelveld bij schade. Direct writers bieden verzekeringen aan die ver onder de netto inkoopprijs (premie zonder provisie) van een intermediair liggen. De marketingkosten van direct writers zijn blijkbaar nihil.

“Ook wordt niets gedaan aan het feit, dat de overige 80 tot 85% van de premie voor consumenten nog volstrekt ondoorzichtig blijft. De focus komt straks volledig te liggen op de beloning van de tussenpersoon en we weten al uit ervaring hoe direct writers daarmee omgaan. Die gaan dat groot uitlichten om de business naar zich toe te trekken”.

Juridisch toetsen
CFD zegt voldoende mogelijke aanknopingspunten te zien om actuele discussies rondom provisie en het ongelijke speelveld juridisch te toetsen. “We zien helaas een beleid waarbij het spelen van de juridische kaart steeds noodzakelijker wordt. De machtige lobby van de aanbieders wint het telkens van de praktijkvloer en dat past niet meer in het huidige tijdsbeeld. Naast de juridische weg onderzoekt CFD ook andere mogelijkheden om aandacht te vragen voor een eerlijke behandeling van ‘de mensen in het veld’.”

Bron: CFD

GEEN REACTIES