Jonge moeders leveren grotere bijdrage aan gezinsinkomen

Pixabay

Relevant voor hypotheekadviseurs: vrouwen die net bevallen zijn van het eerste kind leverden in 2013 een grotere bijdrage aan het totale gezinsinkomen dan acht jaar geleden.

Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS. Waren vrouwen in 2005 na de geboorte van het eerste kind nog verantwoordelijk voor ongeveer 33% van het gezinsinkomen, in 2013 was dit gestegen naar 38%. De stijging vond zowel plaats bij vrouwen met een HBO/WO-opleiding (van 38 naar 41%) als bij vrouwen met een VMBO/MBO-opleiding (van 30 naar 34%). De onderzoekers geven als verklaring dat steeds meer vrouwen evenveel uren blijven werken nadat ze moeder zijn geworden.

In de resultaten van het onderzoek is verder te zien dat de bijdrage van vrouwen aan het gezinsinkomen voor de geboorte van het eerste kind, hoger ligt op 44%. Met andere woorden: een deel van de vrouwen gaat wel minder werken wanneer het eerste kind zich aandient. Wel zijn er minder vrouwen die volledig stoppen met werken wanneer ze moeder worden. Dit aandeel daalt van 7,1% naar 4%.

Hoewel het niet expliciet zo wordt gezegd in het rapport, suggereren de onderzoekers wel dat het totale gezinsinkomen in euro’s hoger uitkomt door de trend dat meer vrouwen meer uren gaan werken na de bevalling van het eerste kind. In dit verband worden de gestegen huizenprijzen en de aangescherpte regels voor hypotheken als mogelijke verklaringen gegeven waarom jonge moeders meer werken. Er zijn kort gezegd meer euro’s nodig om de hypotheeklasten te kunnen betalen.

Daarnaast wijzen de onderzoekers op een groeiende economische onzekerheid als gevolg van onder andere flexibilisering waar voornamelijk jongeren mee te maken krijgen. ‘De groeiende werk- en inkomensonzekerheid kan jonge stellen ertoe dwingen om de economische risico’s meer te moeten spreiden tussen partners, met als gevolg een gelijkere inkomensverdeling tussen mannen en vrouwen binnen huishoudens.’

GEEN REACTIES