(Findinet) CDA: hypotheekacceptatienorm wordt bepaald door AFM

De risico-inschatting van bankiers heeft plaatsgemaakt voor een juridische inschatting van de toezichthouder AFM.

Tweede Kamerlid Elly Blanksma en Raymond Gradus, directeur Wetenschappelijk Instituut CDA vinden dat de mogelijkheden om rekening te houden met de specifieke situatie van huishoudens sterk ingeperkt. “De risico-inschatting van bankiers heeft plaatsgemaakt voor een juridische inschatting van de toezichthouder AFM. De gehanteerde normen zijn zodoende strenger dan nodig. Differentiatie van de normen naar leeftijd en opleiding zou uitkomst kunnen bieden. Starters met een goed carrièreperspectief zouden dan meer moeten kunnen lenen. Bovendien zou dit meer mogelijkheden bieden voor het toenemende aantal ZZP’ers, dat nu vaak niet voor een hypotheek in aanmerking komt. Ook is het denkbaar om starters de mogelijkheid te geven iets later te beginnen met aflossen. Daarnaast verdient het overdenking om de aflossingstermijn op 40 jaar te stellen of te volstaan met 50% na 30 jaar.. In dat geval zal er geen verzwaring van de maandlasten voor nieuwe woningbezitters optreden. Tot slot zouden we willen bezien of er vergelijkbaar met Duitsland initiatieven kunnen ontstaan om banksparen voor de aanschaf van de woning fiscaal te faciliteren.”

Sociale vlaktaks

“Zoals bekend vormt voor het CDA de hypotheekaftrek het ankerpunt voor de woningmarkt”, benadrukken zij, “maar dan wel zodanig vormgegeven dat bezitsvorming wordt gediend.
Bezitsvorming leidt ertoe dat mensen meer investeren in hun directe woonomgeving; het versterkt aldus de betrokkenheid met en leefbaarheid van wijken en buurten. Voor ons vormt daarbij de sociale vlaktaks, zoals opgenomen in het advies van het Strategisch Beraad, een wenkend perspectief. De sociale vlaktaks neemt prikkels voor overbelening in het fiscale systeem weg. Het zou goed zijn om in lijn daarmee in de volgende kabinetsperiode een eerste stap naar de sociale vlaktaks te zetten, door de marginale tarieven voor met name de middeninkomens te verlagen.”

Blanksma en Gradus schreven hun opinie in de Volkskrant. Een uitgebreidere versie verscheen op de website van Me Judice.

GEEN REACTIES