CDA beticht Weekers van “doodzonde” bij bankenbelasting

Staatssecretaris Weekers heeft bij de discussie over de bankenbelasting een brief van DNB bewust achtergehouden.

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een verdubbeling van de bankenbelasting. Op dat moment had Weekers een brief van DNB in zijn tas waarin de gevolgen voor de woningmarkt en de kredietverlening worden geschetst.

DNB rekende twee scenario’s door. In het eerste rekent de bank de belasting in zijn geheel door aan de klanten, “een op dit moment minder realistisch scenario”, aldus de bank. Maar als dat toch gebeurt vermindert de kredietverlening van de banken over een periode van tien jaar met ca. 10 miljard euro en zullen de consumptie, investeringen en huizenprijzen dalen met 1 à 2 procent.

Nemen de banken echter de belasting geheel voor eigen rekening, dan zijn de effecten funest voor de huizenprijzen die na tien jaar met maar leifst 19% gedaald zullen zijn, De kredietverlening aan Nederlandse bedrijven en huishoudens vermindert door de bankenbelasting met jaarlijks (1) 20 miljard euro.

DNB verwacht dat de werkelijke effecten ergens tussen deze twee extreme scenario’s zal uitkomen.

Weekers heeft deze brief van DNB gepubliceerd nadat de Tweede Kamer met de verdubbeling van de bankenbelasting akkoord was gegaan. Volgens het CDA had de staatssecretaris de brief wel in zijn bezit, maar meldde de inhoud niet aan de Tweede Kamer.

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt twitterde namelijk:

“Weekers (VVD) bankenbelasting leidt tot 0,5 miljard minder krediet. CDA in de bat: nee DNB: 20 miljard (voor dubbele belasting). Tja…

Maar Weekers houdt brief DNB met informatie geheim tot na de stemmingen. Waarom??” Als dat het geval is heeft Weekers bewust informatie achtergehouden. Informatie die zonder meer essentieel genoemd kan worden voor de besluitvorming. Dat is in ons parlementair stelsel een ‘doodzonde’.

De vraag is dan ook welke consequenties Omtzigt verbindt aan zijn analyse. Een motie van wantrouwen is dan niet ondenkbaar. Het feit dat Weekers demissionair is daarbij niet van belang. Weekers verdedigt zich in zjn brief overigens met de stelling dat hij nog nadere vragen had aan DNB die niet op tijd beantwoord werden. “Desalniettemin heeft uw Kamer over het wetsvoorstel gestemd.”

Een andere vraag is welke invloed de brief van DNB zal hebben op het debat in de Eerste Kamer, die wel tijdig over deze informatie beschikt.

GEEN REACTIES