CBS: Economisch beeld verbetert verder

CBS: beeld economie verbetert verder
© Px

Het conjunctuurbeeld volgens het CBS is in januari opnieuw iets gunstiger dan in de voorgaande maanden. De stemming onder consumenten is al drie maanden hetzelfde en op het hoogste niveau na augustus 2007. Het vertrouwen van de industriële producenten is in december positiever dan in november. Dat is vooral te danken aan een positiever oordeel over hun orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt boven het langjarig gemiddelde.

Productie industrie groeit opnieuw
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,9 procent hoger dan in november 2015. De stijging is een stuk groter dan in oktober. Al veertien maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de elektrische-apparatenindustrie groeide het sterkst.

Arbeidsmarkt verbetert verder
Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het derde kwartaal van 2016 met 24 duizend toegenomen. Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten steeg. Ook in de handel en horeca trok de werkgelegenheid aan. Daarnaast steeg het aantal vacatures met bijna 7 duizend en daalde het aantal werklozen met 37 duizend.

In het derde kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 9.996 duizend banen. Het aantal banen groeit nu al tien kwartalen op rij. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal ongeveer 250 duizend banen bijgekomen. Ten opzichte van het derde kwartaal 2015 ligt het totaal aantal banen in Nederland 92 duizend hoger.

Voor het eerst sinds begin 2012 is de werkloosheid weer onder de half miljoen uitgekomen. Het aantal werklozen bedroeg in november 499 duizend. Daarmee was 5,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. De daling van de werkloosheid was in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7 duizend per maand iets minder sterk dan in de zomer.

In vergelijking met een jaar eerder is de werkloosheid bijna 100 duizend lager, maar wel nog bijna 190 duizend hoger dan in augustus 2008, vlak voor het begin van de crisis. Toen bereikte de werkloosheid met 310 duizend personen het laagste punt van de afgelopen jaren.

In december 2016 zijn er 88 bedrijven minder failliet verklaard dan in november. Een maand eerder was er nog een fikse stijging.

Consumptie huishoudens, export en investeringen groeien
Het volume van de goederenexport was in november 5,5 procent groter dan in november 2015. De stijging is iets groter dan in de voorgaande maand. In november groeide vooral de export van aardgas, aardolieproducten en transportmiddelen. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder.

Consumenten hebben in oktober 2,7 procent meer besteed dan in oktober 2015. Ze hebben vooral meer uitgegeven aan duurzame goederen, zoals kleding, schoenen, huishoudelijke apparaten en woninginrichting. Daarnaast hebben consumenten meer aan voedings- en genotmiddelen besteed.

In oktober was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,6 procent groter dan in oktober 2015. De stijging is een stuk kleiner dan in de voorgaande maanden. Dat komt vooral doordat in oktober de investeringen in infrastructuur en personenauto’s krompen. De investeringen in woningen groeiden in oktober opnieuw aanzienlijk.

Bbp groeit met 0,8 procent in derde kwartaal 2016
Het bruto binnenlands product (bbp) is in het derde kwartaal van 2016 met 0,8 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016. Dit blijkt uit de tweede berekening van het bbp door CBS. Het bbp is een maat voor de omvang van de economie. De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van gezinnen. Ten opzichte van het derde kwartaal 2015 was de omvang van de Nederlandse economie 2,4 procent groter.

 

Bron: CBS

GEEN REACTIES