Bouw blijft kwakkelen

Terwijl de Nederlandse economie weer groeit, zit de bouw nog in het slop. In 2010 kromp de omzet van de bouw nog harder dan in 2009: 9% tegen ruim 4%.

In 2010 kromp de omzet van de burgerlijke en utiliteits-bouw (bouw van woningen en bedrijfsgebouwen) met 12%. Dit komt door een flinke afname van de investerin-gen in woningen en bedrijfsgebouwen. De grootste daling deed zich voor in het eerste kwartaal van 2010, toen het omzetverlies 21,2% bedroeg. Met een omzetaandeel van 40% is de burgerlijke en utiliteitsbouw veruit de grootste branche in de bouw.

GEEN REACTIES