Borgdorff: Premieverlaging bij lagere pensioenopbouw geen goed idee

Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil eerst de indexeringsachterstand inlopen alvorens aan de pensioenpremie te gaan sleutelen.

Peter Borgdorff, directeur van het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) reageert in een blog op het voornemen van de regering om het Witteveenkader te verlagen tot maximaal 1,75% en de belastingfaciliteit te beperken tot het loon onder € 100.000.

Positie jongeren

Hij ziet daarin een bedreiging voor de positie van de jongeren: “Als de pensioenpremie straks niet wordt verlaagd terwijl de jaarlijkse opbouw van pensioen wel omlaag gaat, betalen de jonge werkenden meer voor minder. Dat is voor hen onaantrekkelijk.

Daarmee is het dilemma voor het pensioenfondsbestuur geschetst: óf de premie verlagen, wat aantrekkelijk lijkt voor de jongere werknemer. Óf de premie niet verlagen en de achterstand inlopen, wat aantrekkelijker is voor de 45-plusser.”

Doorsneepremie blijft een gegeven

Uit zijn redenering blijkt dat voor hem de werkelijke oorzaak die tot dit dilemma leidt onaantastbaar is. Dat is het systeem van de doorsneepremie. Of zoals hij het omschrijft: “Het is een wat ingewikkeld verhaal, maar doordat jong en oud dezelfde premie betalen, betalen jongeren in het huidige systeem meer dan ze opbouwen. Wie halverwege de veertig of ouder is, bouwt juist meer pensioen op dan waarvoor wordt betaald.” Waarna hij het dilemma van zijn fonds omschrijft. De doorsneepremie is en blijft dus gegeven en uitgangspunt van het denken en handelen van dit pensioenfonds. En dat mag nauwelijks een verrassing heten.

In zijn blog schetst Borgdorff niet alleen het dilemma, maar laat hij blijken welke optie zijn voorkeur heeft.

Achterstand inlopen of premie omlaag?

“Ik vraag me af of dat [de premieverlaging] op dit moment een goed idee is. Bijna alle pensioenfondsen hebben de pensioenen de afgelopen jaren niet kunnen verhogen. Bij PFZW is de achterstand, ten opzichte van onze ambitie om de pensioenen mee te laten groeien met de lonen, inmiddels 11%. Dat is een hoop geld dat gepensioneerden moeten missen. En ook werkenden missen die 11%, want ook hun pensioen loopt achter.

Voordat we premies gaan verlagen, zou het een goed idee kunnen zijn eerst die achterstand in te lopen. Daarvan profiteert iedereen, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat ouderen er het meest aan hebben. Maar zij hebben dan ook minder tijd over om te wachten op betere tijden.”

Gevaarlijke cocktail

De gedachte van DNB dat het verlagen van het Witteveenkader goed is voor de economie lijkt dus niet realistisch. DNB redeneerde dat door de verlaging van de pensioenopbouw de pensioenpremie wel verminderd kan worden, waardoor werknemers meer geld te besteden krijgen. Het gelijk gaat eerder in de richting van Michael Visser (verbonden aan de Universiteit van Tilburg en ontwerper van de Pensioenschijf van 5) die de versobering van het pensioen in relatie tot de doorsneepremie in zijn tweets omschrijft als ‘een gevaarlijke cocktail voor jongeren’.

GEEN REACTIES