Blok over de concurrentie op hypothekenmarkt

Minister Blok meent dat met NN Bank een nieuwe concurrent op de hypothekenmarkt komt. De vraag is of dat het geval is.

De minister ziet geen aanleiding om opnieuw te onderzoeken waarom, zoals ESB schreef, de Nederlandse hypotheekmarges vanuit internationaal perspectief te hoog lijken. Dat antwoordt hij op schriftelijke Kamervragen.

De auteurs concludeerden in Economisch Statistische Berichten van 12 oktober dat het door gebrekkige disciplinerende werking van concurrentie, onder andere ten gevolge van prijsleiderschapsverboden, komt dat de marges zijn toegenomen.

De minister vindt het moeilijk te beoordelen of dit geheel juist is. “De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in mei 2011 een studie gepubliceerd naar de marges op hypotheken en gevonden dat de marges aan het begin van 2011 weer waren gedaald naar niveaus die gangbaar waren vóór de kredietcrisis. Ten tijde van deze studie van de NMa was het prijsleiderschapsverbod ook al van kracht. Omdat de marges sindsdien kunnen zijn gestegen, mede gegeven de gewijzigde concurrentieverhoudingen ten gevolge van het feit dat recentelijk een aantal partijen de Nederlandse markt hebben verlaten, juich ik toe dat de NMa de hypotheekmarkt scherp monitort.”

Hij vervolgt: “De zorgen met betrekking tot de concurrentie op de Nederlandse markt hebben ook een rol gespeeld in de onderhandelingen met de Europese Commissie over de aanpassing van het herstructureringsplan van ING. Dit heeft geleid tot het beëindigen van het prijsleiderschapsverbod voor ING. Daarnaast zal er een nieuwe concurrent op de Nederlandse markt komen, namelijk NN Bank.”

Of Nationale-Nederlanden Bank een werkelijke concurrent zal worden op de hypothekenmarkt is nog de vraag. NN Leven heeft de bank in het leven geroepen om een bankspaar-alternatief te bieden voor de wegkwijnende levenproductie.

De hypothekenportefeuillle van Nationale-Nederlanden Leven is namelijk voor een belangrijk deel overgedragen aan Nationale-Nederlanden Hypotheekbedrijf en dat is een volle dochter van Westland Utrecht Bank. NN brengt daar ook de nieuwe productie onder.

GEEN REACTIES