ING: Kabinet gooit woningmarkt op korte termijn op slot

De plannen van het kabinet om de woningmarkt рin bewegingс te krijgen, zullen pas op de lange termijn hun vruchten afwerpen.

Op de korte termijn gooien de maatrege-len, die vooral lagere hypotheekschulden als doel hebben, de markt juist steviger op slot. Aldus de mening van ING Economisch Bureau in de Kwartaalmonitor Woningmarkt. 4e kwartaal 2012.

Weliswaar is het positief dat er eindelijk meer duidelijkheid is gekomen over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek, maar kopers die nu gaan re-kenen, zullen merken dat uit de rekensommen vooral hogere hypotheeklasten of een lagere leencapaciteit rollen. Starters, die cruciaal zijn voor de doorstroming, worden het zwaarst getroffen.

Niet alleen de strengere hypotheekregels houden de hui-zenmarkt onder druk. Door de daling van de koopkracht worden de woonquoten, die aangeven hoeveel een huishou-den maximaal mag lenen, ook neerwaarts bijgesteld. Vol-gens het Nibud, dat kredietverstrekkers adviseert, daalt de woonquote in 2013 met gemiddeld 2,5%. Naast strengere hypotheeknormen is er ook nog de algemene terughou-dendheid onder kredietverstrekkers en de kwakkelende economie. Dat laatste voedt de onzekerheid over baan en inkomen. Tegen deze achtergrond is het niet verrassend dat de koopbereidheid van consumenten op de woningmarkt, ook na het regeerakkoord, historisch laag is gebleven. Dit jaar wisselen naar verwachting zo’n 115 duizend woningen van eigenaar; het laagste niveau in meer dan 20 jaar. Vol-gend jaar zal het aantal waarschijnlijk verder afnemen. De daling volgend jaar wordt versterkt door anticipatie op de strengere hypotheekregels in 2013. Zo zijn er momenteel veel kopers die proberen nog vóór 1 januari hun slag te slaan.

GEEN REACTIES