Bijstand en pensioen: kabinet komt met anti-Enschede wetgeving

Het wordt wettelijk onmogelijk om bijstandgerechtigden te dwingen hun pensioen vervroegd te laten ingaan.

Staatssecretaris Klijnsma komt met een voorstel in die geest de Wet werk en inkomen te wijzigen. Daardoor wordt het onmogelijk voor colleges van burgemeester en wethouders om bijstandgerechtigden te dwingen ‘eerst hun pensioen op te eten’ alvorens zij recht krijgen op bijstand.

Directe aanleiding daarvoor is de houding die het college van Enschede oorspronkelijk innam. Het dagelijks bestuur van die gemeente wilde mensen dwingen gebruik te maken van de mogelijkheid om het pensioen eerder te laten ingaan dan op de pensioenleeftijd. Veel pensioenregelingen voorzien in die mogelijkheid. De SP greep de Verzamelwet SZW 2015 aan om dit bij amendement onmogelijk te maken. Minister Asscher schrijft de Tweede Kamer de strekking van het amendement te steunen. De Verzamelwet echter leent zich niet voor dit onderwerp. Daarom kondigt hij aan deze wijziging in de Wet werk en bijstand aan te brengen. Omdat daarmee enige tijd gemoeid is, zegt hij toe de gemeenten op te roepen om, vooruitlopend op de wetswijziging, bijstandgerechtigden niet te verplichten hun tweede pijlerpensioen vervroegd in te laten gaan.

GEEN REACTIES