Bieden op een huis via internet krijgt steun senaat

Het wetsvoorstel dat een executoriale veiling van onroerende zaken transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maakt is door de Eerste Kamer aangenomen.

Een executoriale verkoop vindt voortaan, na aankondiging en vermelding van de veilingvoorwaarden op internet, alleen in een veilingzaal, alleen via internet of tegelijkertijd in de zaal en via internet plaats. De veilingkosten worden voortaan beter verdeeld tussen de koper en verkoper en het risico bij koop van een woning op de executieveiling gaat pas over na inschrijving van het proces-verbaal in het register. De ontruimingstermijn wordt teruggebracht van maximaal 1 jaar naar 3 maanden en ook wordt het makkelijker om onrechtmatige bewoners te verwijderen. Daarnaast moeten de hypotheekgever en de gebruikers van de woning verplicht meewerken aan bezichtigingen. Bepaalde proceshandelingen kunnen voortaan niet alleen door een advocaat maar ook door een notaris worden verricht. De hypotheekhouder, de hypotheekgever en de executoriale beslaglegger kunnen ook vragen om onderhandse verkoop.

Dit alles maakt de kans kleiner dat huizen (ver) beneden de marktwaarde worden verkocht en biedt particulieren op de veiling meer mogelijkheden.

De notaris bepaalt via welke website kopers kunnen bieden. Een internetveiling moet veilig, toegankelijk en betrouwbaar zijn. Bieders mogen de gang van zaken niet manipuleren en back-ups moeten voorkomen dat veilinggegevens verloren gaan. Verder moeten belangstellenden het aanbod van te veilen huizen makkelijk kunnen bekijken. Pas als iemand wil gaan bieden, wordt hij verplicht zich te registreren. Daarna worden de biedingen ingevoerd.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.

GEEN REACTIES