Obvion en RegioBank best presterende hypotheekverstrekkers

Bureau D & O heeft in september 2014 onderzoek gedaan naar het contact dat intermediairs hebben met geldverstrekkers in het kader van mutaties van hypotheken.

Uit de resultaten blijkt dat de verschillen tussen de prestaties van geldverstrekkers groot zijn.

Doorlooptijd oversluiten verpande overlijdensrisicoverzekeringen

Al enige tijd is sprake van sterke prijsconcurrentie op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen. Voor verzekerden kan het daardoor aantrekkelijk zijn om een bestaande verzekering over te sluiten naar een nieuwe verzekering. De doorlooptijd per aanbieder om deze verzoeken af te handelen verschilt sterk.

Gemiddeld is er sprake van 5,8 weken doorlooptijd van een afhandeling van een dergelijk verzoek. Het gemiddelde van de 10% snelste doorlooptijden is 1,8 weken. Het gemiddelde van de 10% langzaamste doorlooptijden bedraagt maar liefst 17,6 weken.

De drie snelste hypotheekverstrekkers doorlooptijd oversluiten verpande ORV zijn:

1. RegioBank: gemiddelde doorlooptijd van 2,8 weken;

2. Obvion: gemiddelde doorlooptijd van 3,5 weken;

3. BLG Wonen: gemiddelde doorlooptijd van 4,1 weken.

Doorlooptijd ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Ook de doorlooptijd voor verzoeken tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid na een echtscheiding verschilt per aanbieder sterk. De gemiddelde doorlooptijd van de afhandeling van een dergelijk verzoek bedraagt 8,8 weken. Het gemiddelde van de 10% snelste doorlooptijden is 2,3 weken. Het gemiddelde van de 10% langzaamste doorlooptijden bedraagt 25,7 weken.

De drie snelste hypotheekverstrekkers ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zijn:

1. RegioBank: gemiddelde doorlooptijd van 5 weken;

2. Obvion: gemiddelde doorlooptijd van 6,6 weken;

3. Delta Lloyd: gemiddelde doorlooptijd van 6,9 weken.

Telefonische bereikbaarheid voor intermediair

Voor de relaties moeten adviseurs regelmatig telefonisch contact hebben met aanbieders. Op dit punt zijn de verschillen tussen aanbieders minder groot dan bij de doorlooptijden. Op een 10-puntenschaal geven respondenten gemiddeld een 6,5 voor de telefonische bereikbaarheid van hypotheekverstrekkers.

De hoogst gewaardeerde aanbieders zijn:

1. RegioBank + Obvion beiden 8,1

2 BLG Wonen + Aegon beiden 7,6

Vakkennis

Aan de kantoren die hebben deelgenomen is gevraagd de drie voor hen belangrijkste geldverstrekkers te beoordelen op gemiddelde vakkennis van de contactpersonen waarmee men te maken heeft voor de afhandeling van verzoeken.

.

Gemiddeld wordt een 6,8 gegeven voor de vakkennis van de hypotheekverstrekkers in het algemeen

De hoogst gewaardeerde aanbieders zijn:

1. Obvion 8.0

2. AEGON + RegioBank beiden 7,5

Bereidheid meedenken bij betalingsproblemen

Relaties van kantoren kunnen in een situatie komen waardoor zij de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen of dat er een dreiging is dat deze situatie zich in de komende maanden zal voordoen, bijvoorbeeld in situaties van werkloosheid, echtscheiding, ziekte etc. Aan de kantoren is gevraagd hoe men de bereidheid ervaart van de drie voor hen belangrijkste geldverstrekkers om constructief mee te denken op welke wijze deze problematiek voor de klant beheersbaar kan worden gemaakt.

Gemiddeld wordt een 6,0 gegeven voor deze bereidheid tot meedenken.

De in de ervaring van deelnemers bij (dreigende) betalingsproblemen meest meedenkende hypotheekverstrekkers zijn:

1. Obvion 7,5

2. RegioBank 7,1

3. BLG Wonen 6,8

De in de ervaring van deelnemers bij (dreigende) betalingsproblemen minst meedenkende hypotheekverstrekkers zijn:

1. Argenta 4,6

2. ASR 5,4

3. Hypotrust 5,5

D&O: Snelle doorlooptijden zijn dus mogelijk

“Het onderzoek laat zien dat bij het verwerken van mutaties snelle doorlooptijden mogelijk zijn. De grote verschillen tussen aanbieders verklaart waarom in gesprekken met adviseurs de ervaringen zo verschillend zijn”, aldus Mr. J. Oosterbaan Martinius algemeen directeur Bureau D & O.

“Zorgelijk en eigenlijk niet acceptabel vinden wij de grote verschillen tussen de wijze waarop adviseurs ervaren dat aanbieders bereid zijn mee te denken met klanten die met hun woonlasten in betalingsproblemen (dreigen te) komen. Dit is een groot maatschappelijk probleem. Je zou op dit punt mogen verwachten dat alle aanbieders hier meer richting de 10 scoren dan lager”.

GEEN REACTIES