Bestuurder intermediair wordt oud

leeftijd bestuurders intermediair
© Px

De gemiddelde leeftijd van de bestuurder in de intermediaire branche is 51 jaar. Dat is substantieel hoger dan het gemiddelde cijfer voor het gehele MKB. Dat bedraagt 47 jaar. Dit meldt het Rating Instituut Financiële Dienstverlening in de Marktflitsen Special Leeftijden Bestuurders.

Per intermediair zijn er gemiddeld nog geen 2 bestuurders aanwezig, om precies te zijn 1,7. Dit geeft aan dat we in de sector te maken hebben met relatief kleine bedrijven waarbij veelal één bestuurder (ondernemer),63%, aan de touwtjes trekt.

Volgens de door RiFD gehanteerde marktsegmentering zijn er 6.738 intermediaire kantoren die tot de markt behoren. Er zijn dus in Nederland bij elkaar zo’n 11.455 bestuurders in de intermediaire markt actief. Kijkend naar de leeftijdsverdeling van alle bestuurders (11.455) bij intermediairs in Nederland, dan zien we dat 35% ouder is dan 55 jaar. MKB breed ligt dit op 28% (KvK cijfers 2015). Dit betekent automatisch ook dat de groep jongere bestuurders bij intermediairs relatief klein is ten opzichte van het gehele MKB in Nederland, 90% is ouder dan 40.

Het komt natuurlijk voor dat de ondernemer zijn opvolger al in huis heeft, dan wel dat er meerdere bestuurders in een B.V. actief zijn. In dat geval heeft RiFD ook gekeken naar de jongste bestuurder in de onderneming. Dan daalt het aantal bestuurders ouder dan 55 jaar naar 27%..

Vooral bij bedrijven met maar één bestuurder ligt het percentage jongste bestuurder ouder dan 55 jaar met 34% hoog. Het percentage ouder dan 65 jaar ligt in deze categorie met 7% ook nog relatief hoog. Opvolgingsproblematiek of een gebrekkige pensioenvoorziening speelt hierbij waarschijnlijk een rol.

RiFD heeft in dit verband de intermediaire markt gesplitst in bedrijven met meer dan 5 FTE (22 %) en bedrijven met minder of gelijk aan 5 FTE ( 78%). Het blijkt dat kleinere bedrijven procentueel meer oudere bestuurders hebben, namelijk 29% ten opzichte van 19%. Hier gaat het om de jongste bestuurder per intermediair. Ook hier speelt natuurlijk de opvolgingsproblematiek.

Oudere bestuurders worden vooral aangetroffen bij kleinere bedrijven met minder dan 5 FTE en met slechts 1 bestuurder. Hetgeen natuurlijk niet helemaal verwonderlijk is. Het zijn in totaal 3.950 kantoren waarvoor dit geldt. Bij deze kantoren is 17% van de bestuurders ouder dan 60 jaar. Dit zijn 670 kantoren, 10% van de markt. Bij deze groep speelt de opvolgingsproblematiek. Wanneer deze bedrijven geen opvolger krijgen zullen ze worden overgenomen,. Dat draagt bij aan de verdere schaalvergroting van de intermediaire markt.

 

Bron: RIFD

GEEN REACTIES