Beheerders pensioenvermogen vallen toch onder AIFM-Richtlijn

Het aangenomen amendement waardoor beheerders van pensioenvermogen niet onder de ‘derivaten-richtlijn’ vallen, wordt weer geschrapt.

Dat blijkt uit het antwoord van minister Dijsselbloem op vragen van de Eerste Kamer.

De AIFM-Richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive), ofwel de ‘derivatenrichtlijn’, is van toepassing op alle beheerders van beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als UCITS (non-UCITS). Met UCITS wordt kort gezegd gedoeld op beleggingsinstellingen die zich richten op particuliere (retail) beleggers.

Concreet betekent de komst van de AIFM-richtlijn dat vanaf juli 2013 vele tot nu toe nog niet gereguleerde non-UCITS fondsen onder toezicht komen te staan. Met non-UCITS fondsen worden alternatieve beleggingsfondsen als hedge fondsen, private equity fondsen, vastgoed- en overige non-retail fondsen bedoeld. Voor beheerders van kleinere beleggingsinstellingen bestaat een verlicht regime en er gelden uitzonderingen voor onder andere holding companies, pensioenfondsen, centrale banken, andere overheidsgerelateerde organisaties en securitisatie SPV’s.

Het amendement dat door de Tweede Kamer werd aangenomen schaarde onder de uitzonderingen ook de beheerders van beleggingsinstellingen waar alleen pensioenfondsen in deelnemen. Toenmalig minister De Jager heeft in een uitgebreide brief het aannemen van dit amendement ontraden.

De Eerste Kamerleden van CDA, VVD, SP en D66 hebben gevraagd naar de waarschijnlijkheid “dat de Europese Commissie aan Nederland zal vragen haar wetgeving op genoemd punt aan te passen”.

Ook vragen deze leden ”of er geanticipeerd zal worden op de voorlopige signalen van de Europese Commissie dat beheerders van beleggingsinstellingen waarin uitsluitend pensioenfondsen deelnemen, niet onder de uitzonderingen van de richtlijn vallen voor zover zij doen aan collectief vermogensbeheer”.

Dijsselbloem antwoordt dat de Europese Commissie inmiddels op werkniveau inhoudelijk uitsluitsel op dit punt gegeven: “een beheerder van een beleggingsinstelling die aan pensioenfondsen aanbiedt, is niet uitgesloten van de richtlijn puur op basis van het feit dat de deelnemers in deze instelling alleen pensioenfondsen zijn. Daarnaast heeft de Europese Commissie informeel en ongevraagd het signaal afgegeven dat zij door diverse partijen is geattendeerd op deze kwestie. Ik acht het op basis van deze twee feiten dus waarschijnlijk dat de Europese Commissie Nederland zal vragen haar wetgeving aan te passen.”

De minister zal op korte termijn een voorstel tot wetswijziging bij de Tweede Kamer indienen.

GEEN REACTIES