Bas Millenaar: Geen reden voor doorgeslagen overregulering

Zoveel mogelijk leningen verstrekken lijkt plaats gemaakt te hebben voor zoveel mogelijk opwerpen van obstakels.

“We hebben er erg veel last van dat de banken strak vasthouden aan de normen van de gedragscode. De minister heeft in zijn antwoord op Kamervragen duidelijk aangegeven dat hij ook een advies op basis van de NHG-normen een goed advies vindt. Toch heeft dat niet geleid tot een beweging bij de hypotheekaanbieders. Ik denk niet dat dat te maken heeft met het klantbelang, maar meer met het feit dat banken te kampen hebben met de bestaande kapitaalkrapte waardoor maar een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar is om uit te lenen”. Tel daar dan de doorgeslagen regelgeving nog eens bij op en het probleem is geboren, aldus de analyse van Bas Millenaar, directeur van De Hypothekers Associatie, in een uitgebreid interview in het Findinet Magazine Hypotheken en Wonen.

“De meeste pijn zit niet eens zozeer in het verschil van 2% van het leenbedrag. Belangrijker is dat nog maar een beperkt deel van de verbouwingskosten gefinancierd kan worden. Dat treft natuurlijk met name de starters die voor een relatief gering bedrag een opknapwoning willen kopen.”

Ernstige belemmering voor starters

“Het is bijna vaste praktijk dat een werkgever nieuwe werknemers in dienst neemt met een contract voor bepaalde tijd. Nu is de mogelijkheid vervallen om een hypotheekbedrag te baseren op de intentie dat zo’n contract wordt omgezet in een vast dienstverband. Daardoor valt een grote groep buiten de boot.”

Millenaar vindt dat een ongunstige ontwikkeling. “Het vormt een ernstige belemmering voor de starters en het is ook niet in lijn met de werkelijkheid, met de vaste praktijk die in het bedrijfsleven is gegroeid.”

Vergrootglas

“Banken leggen elke aanvraag onder het vergrootglas. Je krijgt de neiging te denken dat een acceptant blij is als hij een vinger op een zwakke plek kan leggen. Het zoveel mogelijk leningen verstrekken lijkt plaats gemaakt te hebben voor het zoveel mogelijk opwerpen van obstakels.”

Nadelige beïnvloeding van de marktwerking

“Objectief gezien is er geen reden voor de huidige doorgeslagen vorm van overregulering. De elkaar snel opvolgende nieuwe regels hebben het effect”, waarschuwt Millenaar, “dat zij de vrije marktwerking nadelig dreigen te beïnvloeden. De combinatie van de stagnerende woningmarkt, het komende provisieverbod en het feit dat bij adviseurs de angst regeert heeft een fnuikende invloed op de bedrijfsvoering van de intermediairbedrijven. Je moet niet verbaasd opkijken als het aantal hypotheekadviseurs sterk gaat afnemen. Dan leidt het overheidsbeleid er dus toe dat de mensen weer voor een hypotheek rechtstreeks naar de bank moeten. Dat betekent dat consumenten niet meer de kans krijgen om de verschillende producten met elkaar te vergelijken. En wat de overheid ook dreigt te vergeten is dat wij als intermediair de concurrentie tussen de aanbieders scherp houden. Ik durf de stelling aan dat als het intermediaire kanaal er niet was de banken hogere marges aan de consument in rekening zouden brengen.”

Ook de banken moeten weer gaan bewegen. Ik heb natuurlijk begrip voor hun moeilijke positie. Maar de woningzoekenden, de adviseurs en alle andere belastingbetalers hebben de banken geholpen toen dat nodig was. Nu zijn zij aan de beurt om iets terug te doen temeer daar de staatssteun bijna is afgelost. Het is waar dat zij dan risico’s moeten inschatten en inprijzen, maar dat is ook hun kerntaak. Iemand moet de handrem van de stilstaande economie afhalen. Banken kunnen daaraan een bijdrage leveren door financieringsaanvragen op een gezonde manier te beoordelen en waar mogelijk te accepteren.”

Lees het volledige interview in het ThemaMagazine Hypotheken en Wonen.

GEEN REACTIES