Autoverzekeringen NN weer voorzichtig winstgevend

copyright Pixabay

Voor het eerst sinds drie jaar noteren de motorrijtuigenverzekeringen van Nationale-Nederlanden weer een klein plusje qua resultaat.

In het derde kwartaal van dit jaar kwam het operationele resultaat bij de Nederlandse autoportefeuille uit om een miniem winstje van €1 mln. De laatste keer dat dit gebeurde was in het tweede kwartaal van 2015 (winst van €3 mln). Toch is dit bijzonder omdat in de afgelopen jaren motorrijtuigenverzekeringen structureel verliesgevend waren bij veel verzekeraars, onder meer door toenemende letstelschades. Toezichthouder DNB sprak meerdere keren haar zorgen hierover uit. Bij NN zijn de autoverzekeringen in elk geval sinds 2013 op jaarbasis verliesgevend.

Een expliciete verklaring voor de resultaatsverbetering bij motorrijtuigen geeft NN Group niet. Wel is uit de cijfers op te maken dat de premie-inkomsten voor autoverzekeringen in de afgelopen kwartalen met zo’n zes tot acht procent toenamen, wat voor een deel waarschijnlijk door premieverhogingen komt. Daarnaast zegt NN dat in z’n algemeenheid bij schadeverzekeringen sprake is van betere prestaties bij de acceptatie, verbeterde claimresultaten en lagere kosten. In het derde kwartaal behaalde ‘property & casualty’ een forse winststijging, van €5 mln naar €18 mln. Over de eerste negen maanden was er nog wel een verlies te noteren, vanwege de schade door de januaristormen.

Bij de verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en verzuim blijft NN vooralsnog goed presteren, na magere resultaten in 2017. In het derde kwartaal kwam het resultaat uit op €21 mln met een combined ratio van ruim 94,3%. Dat is een verslechtering vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar, maar een forse verbetering vergeleken met het derde kwartaal van 2017 (combined ratio van bijna 106%). Ook op dit terrein is er sprake van minder (hoge) claims.

Het resultaat van het Nederlandse levenbedrijf kwam bijna 10% hoger uit in het derde kwartaal, vooral door kostenbesparingen. De nieuwe business voor het levenbedrijf lag zowel in het derde kwartaal als over de eerste negen maanden, aanzienlijk lager. Dit is het volgens NN het gevolg van minder verlengingen van pensioencontracten voor ondernemingen.

GEEN REACTIES