Autoverzekering nog steeds verliesgevend

autoverzekeringen nog steeds verliesgevend
Afbeelding van mohamed Hassan via Pixabay

In 2020 kwam de netto combined ratio (NCR) voor Motor WA-verzekeringen uit op 107,3%. Dit betekent dat er meer kosten gemaakt worden en claims uitbetaald worden dan dat er aan premies en andere inkomsten binnenkomt. Dat schrijft DNB in een nieuwsbericht over motorverzekeringen, brandverzekeringen en verzuimverzekeringen op basis van de reguliere toezichtrapportages.

Motorverzekeringen

De Motor WA-verzekeringen zijn al jaren een zorgenkindje. Sinds 2011 konden de premies de claims en kosten van de verzekeraars niet dekken. DNB constateerde in 2018 een voorzichtig herstel, dat in de jaren daarna doorzette. Inmiddels is de verliesgevendheid van de Motor WA-polissen zoveel verminderd dat het kan worden gecompenseerd door de Motor Casco-verzekeringen. Op totaalniveau voor de motorverzekeringen is er in 2020 voor het eerst sinds lange tijd winst gemaakt.

De NCR voor Motor WA komt uit op 107,3%. In de slechtste jaren lag dit boven de 120%. Wordt gekeken naar het totaal van Motor WA en Motor Casco, dan is dezelfde dalende trend te zien. In 2018 en 2019 lag de totale NCR nog net boven de 100% maar in 2020 was deze al gedaald naar 94,6%.

De schadelast in 2020 werd beïnvloed door de coronamaatregelen. Hoewel de impact daarvan in 2021 minder zal zijn, loopt het effect nog even door doordat een deel van de afhandeling van de schades pas in latere jaren plaatsvindt. Tot en met Q3 2021 is de NCR voor het totaal van de motorverzekeringen dan ook vergelijkbaar met het vorige jaar: 94,1%. DNB verwacht dat de schadelast weer zal toenemen als de coronamaatregelen afnemen.

Brandverzekeringen

De verzekeringen voor brand en andere schade aan goederen omvatten onder andere particuliere inboedel- en opstalverzekeringen en verzekeringen voor kantoorpanden. In deze branche is de schadelast erg afhankelijk van het wel of niet voorkomen van bijvoorbeeld zware stormen. De laatste keer dat Nederland daardoor getroffen werd, was in februari 2020. Deze storm, die de naam Ciara kreeg, veroorzaakte echter aanzienlijk minder schade dan de storm in januari 2018. Uiteindelijk werd 2020 een goed jaar dat met een NCR van 89,5% eindigde. Ter vergelijking: in 2018 was de NCR 100,9%.

Opvallend in deze branche is dat het marktaandeel van buitenlandse verzekeraars sterk toeneemt. In 2016 was aandeel van buitenlandse verzekeraars van het totale bruto premievolume gelijk aan 22% terwijl het in 2020 naar 32% gegroeid is.

Verzuimverzekeringen

De verzuimverzekeringen, waaronder producten vallen die dekking bieden voor de loondoorbetalingsplicht van werkgevers in de eerste twee jaren van de ziekte van een werknemer, laten een sterk wisselend beeld zien. Positieve en negatieve resultaten wisselen elkaar jaarlijks af. Mede door de invloed van corona was 2020 een slecht jaar, met een NCR van 104,6%. Overigens is dit geen extreem verlies: in 2018 was de NCR met 108,7% nog slechter. Tot en met het derde kwartaal ziet 2021 er een stuk beter uit: de NCR staat nu op 90,3%. De gevolgen van het sterk oplopende aantal coronabesmettingen in november 2021 zijn hier echter nog niet in te zien.

Bron: DNB

GEEN REACTIES