De Hypotheker verwacht slechts lichte rentestijging

De Hypotheker verwacht slechts lichte rentestijging
© Tumisu, Pixabay

De aanhoudend lage hypotheekrente zorgt voor verdere stijging van de huizenprijzen. Wie gedacht had dat de lichte rentestijging in oktober/november het begin was van doorbreking van het patroon dat nu al jaren aanhoudt, komt bedrogen uit. De Hypotheker althans verwacht in haar renteprognose dat de rentes in de komende periode nog op een zeer laag niveau blijven.

Wat betreft de fors stijgende inflatie van de afgelopen maanden – die kan zorgen voor een opwaartse druk op de rente – volgt De Hypotheker de verwachtingen van de Europese Centrale Bank (ECB): deze gaat ervan uit dat de hoge inflatie een tijdelijk karakter heeft.

De inflatie wordt veroorzaakt doordat het economisch herstel van de coronapandemie met horten en stoten verloopt. Zo stokken leveranties uit Azië vanwege lokale lockdowns, is er een gebrek aan olie en gas en zijn er tekorten aan schepen en zeecontainers. Daardoor is de inflatie in de eurozone sterk gestegen: van 0,3 procent eind 2020 naar 4,1 procent in oktober 2021. Maar de groeiende werkgelegenheid en overtollige productiecapaciteit zullen de inflatie uiteindelijk afzwakken, is de verwachting. Zodra de effecten van tijdelijke factoren op de inflatie afnemen, zullen structurele factoren weer de overhand krijgen. De verwachting is ook dat de ECB haar opkoopbeleid van obligaties voorlopig zal continueren.

Onder deze omstandigheden verwacht De Hypotheker in de komende periode een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente en een gelijkblijvend tot licht stijgend niveau voor de lange hypotheekrente. Dit zal mede bijdragen aan een verdere stijging van de huizenprijzen, al zal dit naar verwachting minder fors uitpakken dan in 2021.

Grotere kapitaalbuffers

“De hypotheekrente is in de afgelopen maanden licht gestegen, in lijn met de hogere rente op staatsleningen, die tot hogere financieringslasten voor banken leidt. Een extra trigger was daarnaast het besluit van De Nederlandsche Bank dat banken grotere kapitaalbuffers moeten aanhouden als zij hypotheken verstrekken. Dit leidt tot hogere kosten en dit berekenen banken door in de hypotheekrentes”, vertelt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. Hij verwacht dat de stijging van de hypotheekrente vooralsnog beperkt blijft, mede gezien het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank, dat de officiële rentetarieven voorlopig ongemoeid zal laten.

Het verschil in het rentetarief voor hypotheken met en zonder NHG is – door de flinke concurrentie op de hypotheekmarkt – het afgelopen jaar afgenomen. Het verschil tussen de gemiddelde rentestand voor rentevaste periodes met NHG en zonder NHG is nu circa 0,5 procent. Geldverstrekkers richten zich met name op het segment zonder NHG, omdat bij de overgrote meerderheid van de hypotheekaanvragen geen sprake meer is van NHG.

De gemiddelde 20-jaarsrente met 100 procent marktwaarde staat op dit moment op 1,92 procent en is hiermee gestegen ten opzichte van september (+0,07 procent). De gemiddelde 20-jaarsrente met NHG staat nu op 1,41 procent (+0,03 procent ten opzichte van vorig kwartaal). De gemiddelde 30-jaarsrente met 100 procent marktwaarde is op dit moment 2,11 procent en is hiermee ook licht gestegen ten opzichte van september (+0.04 procent). Met NHG is de gemiddelde 30-jaarsrente nu 1,58 procent (+0,01 procent ten opzichte van vorig kwartaal). De gemiddelde 10-jaarsrente met 100 procent marktwaarde laat eenzelfde beeld zien ten opzichte van september (+0,02) en staat nu op 1,51 procent. De grootste stijging van de gemiddelde hypotheekrente is de 10-jaarsrente met NHG. Met 1,09 procent ligt deze iets hoger (+0,09 procent) dan het laagste punt van dit jaar dat in september werd bereikt (1,00 procent).

Bron: De Hypotheker

GEEN REACTIES