Autoverzekeraars negeren nieuwe regels schadevrije jaren

© Moneyview

Bij slechts 45% van de verzekeraars is Bedrijfsregeling nr. 11, die een branchebrede uniformering van omgaan met schadevrije jaren nastreeft, terug te vinden in de verzekeringsvoorwaarden. 20% van de verzekeraars heeft de regeling zowel doorgevoerd voor de opbouw en terugval van schadevrije jaren als in de bonus-malusladder, 25% heeft de regeling slechts deels doorgevoerd. Bij 55% van de verzekeraars is in de voorwaarden niet terug te vinden of, en zo ja welke, aanpassingen er naar aanleiding van Bedrijfsregeling nr. 11 zijn doorgevoerd.

De invoering van Bedrijfsregeling nr. 11 had per 1 januari 2016 afgerond moeten zijn. MoneyView onderzocht in hoeverre verzekeraars deze regeling ook daadwerkelijk doorgevoerd hebben in hun polisvoorwaarden en wat de gevolgen zijn voor de polishouder. MoneyView concludeert dat dat doel om meer transparantie te krijgen niet is behaald.

Omdat slechts een beperkt aantal verzekeraars iets met de nieuwe regeling heeft gedaan, is er nog geen markt breed effect te bespeuren. Op basis van het onderzoek is dan ook niet exact aan te geven wat de premiegevolgen zijn van de invoering van Bedrijfsregeling nr. 11. Voor de beperkte groep verzekeraars die de Bedrijfsregeling nr. 11 volledig hebben doorgevoerd, is de conclusie dat een schuldschade gemiddeld genomen een lagere premiestijging tot gevolg heeft dan voorheen het geval is.

(Bron: MoneyView)

GEEN REACTIES