ASR ziet intermediair niet meer als ‘key stakeholder’

ASR verwacht groei op alle verzekeringsonderdelen

Update op donderdag 1 april, 16.30 uur: onder het artikel een toelichting en reactie van ASR.

Verzekeraar ASR ziet assurantiemakelaars en -tussenpersonen niet meer als een belangrijke stakeholder in het strategische krachtenveld, waarbinnen de verzekeraar opereert.

Het intermediair is als aparte groep uit het lijstje ‘key stakeholders’ verdwenen, zo blijkt uit het jaarverslag van ASR over 2020. Een jaar eerder werd deze branche nog wel als aparte groep genoemd in dit overzicht. Sterker nog: in de zogeheten SWOT-analyse wordt de sterke focus op het intermediair als distributiekanaal zelfs als een zwakte gezien. Volgens ASR is er te weinig differentiatie in de distributiestrategie en wordt er te weinig gebruik gemaakt van het directe kanaal.

Als gevolg van deze opvallende verschuiving zijn de intermediairs ook verdwenen uit de zogeheten ‘connectivity table’ van de verzekeraar. In dit overzicht laat ASR zien welke stakeholders betrokken zijn bij de diverse strategische en operationele doelstellingen van de verzekeraar. Wel worden de tussenpersonen nog genoemd onder het kopje ‘klanten’ (die wel een belangrijke stakeholder blijven), waarbij ASR stelt dat ‘hun kennis over en ervaring met specifieke markten en regio’s waardevol is voor de verzekeraar’.

ASR zegt in het jaarverslag extra stappen te willen zetten op het terrein van digitalisering. Volgens de verzekeraar heeft ‘Covid-19 laten zien dat er behoefte is aan online distributiemodellen, zoals dat van Ditzo’. Ditzo stelt zich onder meer ten doel (aldus de tekst in het jaarverslag) om ‘klanten te ‘empoweren’ om hun eigen keuzes te maken over het verzekeren van hun eigendommen en levens, zonder de betrokkenheid daarbij van een financieel adviseur’. Daarnaast heeft het online-merk van ASR in het laatste kwartaal vorig jaar de processen rond de schadebehandeling weer in eigen huis gehaald nadat ze eerder waren uitbesteed aan een derde partij. Daardoor is Ditzo beter in staat om diensten te stroomlijnen en meer opties te bieden voor herstel en reparatie van schade.

De strategische verwijdering tussen ASR en intermediair vindt tevens plaats tegen de achtergrond van de heftige discussie over provisietransparantie bij de verkoop van schadeverzekeringen. ASR-bestuursvoorzitter Jos Baeten heeft er nooit een geheim van gemaakt voorstander te zijn van transparantie over de provisie. Hij stelde al in 2018 het verzet daartegen bij tussenpersonen een ‘achterhoedegevecht’ te vinden. Vorig jaar pleitte het Verbond van Verzekeraars voor transparantie in exacte bedragen in de ‘pre-contractuele fase’. Minister Hoekstra heeft laten weten daar wel voor te voelen.

Toelichting en reactie ASR: ‘Graag willen we de waarde van het intermediair voor a.s.r. als bedrijf onderstrepen. Het intermediair is voor a.s.r. het belangrijkste distributiekanaal. Dat was zo en dat blijft zo. Het feit dat a.s.r. hoofdzakelijk samenwerkt met één kanaal kun je aanmerken als kwetsbaarheid. In een situatie waarin het intermediair a.s.r. niet meer als belangrijke relatie ziet voor het leveren van producten en diensten aan haar klanten, heeft dat namelijk een direct effect op ons. Hier zijn we transparant over en dat heeft zich zodoende vertaald naar de manier waarop dit geplot is in de SWOT-analyse. Echter, a.s.r. werkt nauw samen met 5.000 intermediairs. Niemand kent onze klanten zo goed als deze groep. Daarom zeggen wij ook altijd; ga naar je adviseur voor vragen en advies. Die relatie is heel waardevol en belangrijk voor ons. De tijd en aandacht die wij investeren in de samenwerking met het intermediair wordt ook gewaardeerd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de Adfiz-prijzen die a.s.r. afgelopen jaar nog heeft gewonnen.
a.s.r. kiest er sinds enige tijd voor om haar strategie en uitvoering in te richten langs vier perspectieven: die van de klant, de samenleving als geheel, medewerkers en investeerders. Oftewel, als we naar onze strategie kijken en naar onze operatie, dan kijken we tegenwoordig naar invalshoeken en de effecten voor stakeholders. Waarbij de je de rol van het intermediair op twee manieren kunt bezien. Als klant van a.s.r. en als onafhankelijk financieel adviseur die consumenten en zakelijke klanten helpt bij het maken van keuzes voor financiële producten en diensten.’

GEEN REACTIES