Overstappers zorgverzekering kijken vooral naar premie

Overstappers zorgverzekering kijken vooral naar premie
© Pixabay

Ontevredenheid over de hoogte van de premie is de meest genoemde reden voor Nederlanders om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Van de verzekerden die blijven, noemt juist ruim de helft tevredenheid over de dekking als reden. En 15% blijft vanwege de collectiviteitskorting. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel, kennisinstituut voor de zorg.

Van de verzekerden in Nederland geeft 7% aan in 2021 te zijn gewisseld van zorgverzekeraar. Dit percentage is gelijk aan dat van vorig jaar en iets lager dan de jaren daarvoor, toen het 8 tot 10% bedroeg. Jongeren stappen vaker over dan ouderen. Onder verzekerden van 18 tot 39 jaar gaat het om 15%; onder verzekerden tussen de 40 en 64 jaar is het 6% en onder 65-plussers is het 2%.

Van de blijvers is bij 54% tevredenheid over de kwaliteit van de dekking een reden. Daarnaast steeg het aantal verzekerden dat vanwege de collectiviteitskorting zijn zorgverzekeraraar trouw blijft van 10% naar 15%. Dit is opvallend, omdat de collectiviteitskorting sinds 1 januari 2020 verlaagd is van 10 naar maximaal 5%.

Van de blijvers geeft verder 5% aan bang te zijn voor (administratieve) problemen wanneer zij zouden overstappen naar een andere zorgverzekeraar; 3% (vorig jaar 2%) denkt dat het voor hen niet mogelijk is om over te stappen.

De onderzoeksresultaten van Nivel zijn gebaseerd op de antwoorden van 885 respondenten (respons 59%) die lid zijn van het Consumentenpanel Gezondheidzorg van het Nivel.

Vektis, kenniscentrum voor de zorg, noemde in januari dit jaar in een voorlopige analyse een percentage van 6,2% overstappers. Eind april publiceert Vektis een uitgebreide analyse van de overstapcijfers.

Bron: Nivel, Vektis

GEEN REACTIES