ASR kan beginnen met integratie van Generali

Staat bouwt belang ASR verder af

Nu de overname van Generali Nederland door ASR is afgerond, gaan beide verzekeraars de integratiefase in.

Zowel DNB als de ACM hebben een verklaring van geen bezwaar gegeven en ook de ondernemingsraden hebben positief geadviseerd. Na deze formele afronding gaat de volgende fase in. De volledige integratie van de activiteiten van Generali Nederland in ASR zal gefaseerd plaatsvinden en naar verwachting uiterlijk in 2020 zijn afgerond. De medewerkers van Generali Nederland verhuizen dit jaar naar de locaties van ASR.

De Generali Nederland producten zullen op termijn overgaan naar ASR-producten of -labels. De dienstverlening aan klanten van Generali Nederland zal zorgvuldig worden gecontinueerd. Nog niet bekend is of het budgetmerk van Generali, De Nederlanden van Nu, blijft bestaan. Dat zal in de komende tijd duidelijk worden, aldus woordvoerder Anita Wassink.

Wel is duidelijk dat de herverzekering van een deel van de levenportefeuille van Generali Nederland bij de Italiaanse moeder, is beëindigd. Deze herverzekering werd indertijd afgesloten om de solvabiliteit van Generali Nederland te verbeteren. Volgens Wassink is het ontstane gat in de solvabiliteit door ASR Leven gecompenseerd met een extra kapitaalstorting.

GEEN REACTIES