AFM: Wees kritisch bij samenwerking

De AFM adviseert intermediairs die met onderbemiddelaars werken regelmatig te controleren of die de vereiste vergunningen bezitten.

Werkt u met een onderbemiddelaar die onder zijn eigen naam, en voor eigen rekening en risico financiële diensten verleent, dan schrijft de Wft het volgende voor:

  • Controleer vóór aanvang van de samenwerking of de onderbemiddelaar een vergunning heeft voor de juiste productdienstcombinaties.
  • Controleer vervolgens tenminste eens per jaar en bij twijfel of de onderbemiddelaar nog steeds over de benodigde vergunning beschikt.

De AFM adviseert de controle meerdere malen per jaar uit te voeren. Bij deze controles maakt u gebruik van het openbare vergunningenregister op de website van de AFM.

Een partij die onder uw naam, en voor uw rekening en risico financiële diensten verleent, hoeft niet over een vergunning te beschikken. “Bedenk goed”, waarschuwt de AFM: “samenwerken met zo’n partij is risicovol voor u. Misstappen van die partij worden u namelijk aangerekend en kunnen zelfs gevolgen hebben voor uw vergunning. Ga een samenwerking met zo’n partij dus alleen aan als u volledige controle heeft over haar werkzaamheden en dat ook kunt aantonen.

.
Eerder legde de AFM een boete op aan Lifetime Hypotheken in Weert omdat gebleken is dat sommige aangesloten ondernemingen de betrouwbaarheid van de klantmedewerkers niet hebben gecontroleerd. Daarnaast werkte Lifetime samen met freelancers zonder hun betrouwbaarheid te controleren.

Eerlijk en betrouwbaar houden

Het eerlijk en betrouwbaar houden van de markt is een van de speerpunten van de AFM. “Dat werkt alleen als de financiële dienstverlener kritisch is in de samenwerking met andere ondernemingen.” En ook als de dienstverlener de betrouwbaarheid toetst van degenen die onder zijn verantwoordelijkheid klantcontact onderhouden. Daaronder worden ook verstaan de niet vaste medewerkers, zoals uitzendkrachten, gedetacheerden en freelancers.

Zie over dit onderwerp ook de Kennisportal van deze site.

GEEN REACTIES