AFM waarschuwt voor consumptief meefinancieren hypotheekkosten

© pixabay

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het te risicovol dat consumenten de kosten voor het afsluiten van een hypotheek financieren met een consumptief krediet. De toezichthouder geeft deze waarschuwing af na signalen dat adviseurs consumenten dit adviseren en roept op hier terughoudend in te zijn.

Uit consumentenonderzoek van de AFM blijkt dat 12% van de consumenten het hypotheekbedrag verlaagt door een consumptief krediet af te sluiten. Het is op dit moment vanuit verantwoorde kredietverlening niet verboden om naast een maximale hypotheek een consumptief krediet af te sluiten. Het is echter naar het oordeel van de AFM niet verstandig om de bijkomende kosten consumptief te financieren als er onvoldoende ruimte in hypothecaire leennormen bestaat om dit hypothecair te financieren. De maandlasten van een consumptief krediet zijn in de regel aanzienlijk hoger vanwege het ontbreken van een zekerheid. Bovendien beperkt het consumptief meefinancieren van bijkomende kosten niet het restschuldrisico.

Deze terughoudendheid komt overeen met de passages uit de gedragscodes voor consumptief krediet van de VFN (Vereniging van financieringsondernemingen in Nederland) en de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken). Hieruit blijkt dat de financiële dienstverlener moet informeren of het krediet bestemd is voor de verwerving van een onroerend goed en als daar sprake van is, dat de hypotheekregels van toepassing zijn.

Door verschillen tussen de leennormen voor een hypotheek en een consumptief krediet is het in een aantal situaties mogelijk om bij een maximale hypotheek nog een consumptief krediet af te sluiten. De AFM is op dit moment met vertegenwoordigers van kredietverstrekkers in gesprek over het harmoniseren van de kredietnormen. In Nederland is overkreditering verboden.

(Bron: AFM)

GEEN REACTIES