AFM publiceert Beleidsregel Informatieverstrekking

De AFM heeft haar interpretaties van de wettelijke normen voor de informatieverstrekking door financiële ondernemingen in een Beleidsregel vastgelegd. Deze beleidsregel is opgesteld, omdat de AFM vaak vragen over deze wettelijke normen krijgt. Dit geldt vooral voor open normen zoals ‘correct, duidelijk en niet-misleidend’, zoals die in de Wet op het financieel toezicht staan. Ook de norm over relevante kenmerken, waarover consumenten volgens de wet voorafgaand aan of tijdens de looptijd van een overeenkomst informatie moeten krijgen, leidt soms tot vragen.

In de afgelopen jaren heeft de AFM deze normen geïnterpreteerd. Deze interpretaties zijn al in de praktijk toegepast, bijvoorbeeld in individuele dossiers of in projecten waar meerdere partijen bij betrokken waren. Nu zijn deze gebundeld in een beleidsregel.

De AFM heeft eerder dit jaar de Beleidsregel geconsulteerd. We waarderen de reacties van marktpartijen en belangenorganisaties tijdens deze consultatie. In het feedback statement legt de AFM uit hoe zij deze opmerkingen en aanbevelingen heeft verwerkt. Dat gebeurt niet op individueel niveau, maar aan de hand van tien vragen.

De AFM heeft gekozen voor een beleidsregel, omdat de verschillende interpretaties samen het beleid van de AFM weergeven op het gebied van toezicht op informatieverstrekking. In het feedbackstatement staat hier meer informatie over.

De beleidsregel vervangt twee leidraden

De leidraden Misleiding en Open norm ‘begrijpelijk/duidelijk’ komen nu te vervallen, omdat sprake is van grote overlap tussen de beleidsregel en deze leidraden. Ook hierover geeft het feedback statement meer informatie.

GEEN REACTIES