Minister neemt formeel voorschot op uitstel vakbekwaamheidsregels

Een wijziging in het Bgfo maakt het mogelijk het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk later in te voeren als centrale examenbank te laat wordt opgeleverd.

In de Staatscourant is het besluit gepubliceerd, waarmee minister Dijsselbloem een aantal technische gebreken in het Bgfo repareert. Maar naast die herstelwerkzaamheden is ook sprake van een aantal inhoudelijke wijzigingen. In feite komt het erop neer dat de ‘oude overgangsregeling’ zoals die vóór 1 januari 2013 gold weer in ere is hersteld. Met één belangrijke uitzondering: in het artikel wordt niet meer als ingangsdatum 1 januari 2014. Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk van kracht op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

Uit de toelichting blijkt dat dit verband houdt met het feit dat de voorbereidingen van de centrale examenbank mogelijk meer tijd zullen vergen dan aanvankelijk gedacht. “De ontwikkeling van de centrale examenbank zal door middel van een drietal aanbestedingen plaatsvinden. Alle drie aanbestedingstrajecten zijn erop gericht om de centrale examenbank per 1 januari 2014 in gebruik te kunnen nemen. De mogelijkheid bestaat echter dat de aanbestedingen niet tijdig zijn afgerond waardoor de nieuwe vakbekwaamheidsregels iets later in werking moeten treden. Daarom wordt de inwerkingtredingsdatum van de nieuwe vakbekwaamheidsregels bij koninklijk besluit bepaald en niet vastgezet op 1 januari 2014. Het streven blijft echter om de nieuwe vakbekwaamheidsregels op 1 januari 2014 in werking te laten treden.”

GEEN REACTIES