AFM legt DeGiro dwangsom op

AFM legt DeGiro dwangsom op

Beursvennootschap DeGiro B.V. moet een dwangsom van 300.000 euro betalen aan de AFM vanwege niet voldoen aan de eisen m.b.t. vermogensscheiding, belangenconflicten en belangenverstrengeling. DeGiro heeft het besluit ter toetsing aan de rechter voorgelegd.

Op 23 april 2018 had de AFM een last onder dwangsom opgelegd aan DeGiro B.V. omdat zij geen adequaat beleid heeft gevoerd voor een integere uitoefening van haar bedrijf. Gebleken was dat DeGiro stelselmatig en op meerdere fronten de Wet op het financieel toezicht had overtreden. Onder andere op het gebied van de inrichting van de bedrijfsvoering (governance), de compliancefunctie, belangenconflicten, eerlijke behandeling van klanten en vermogensscheiding. Het klantbelang stond niet centraal in de bedrijfsvoering van DeGiro en wetsovertredingen werden niet tegengegaan. DeGiro moest op last van de AFM haar bedrijfsvoering aanpassen zodat aan toepasselijke regelgeving wordt voldaan en de belangen van klanten centraal komen te staan.

DeGiro had vanaf 23 april 2018 zes maanden de tijd om verschillende acties te ondernemen zodat de last werd nageleefd. De dwangsom bedroeg 100.000 euro per actie die DeGiro moest ondernemen. Vanwege de last onder dwangsom heeft DeGiro een groot aantal wijzigingen in haar bedrijfsvoering doorgevoerd. Hiermee is deels voldaan aan de last.

Maar voor een aantal onderdelen zijn de aanpassingen niet voldoende gebleken, aldus de AFM, en verbeuren er dwangsommen. Het gaat hierbij om vermogensscheiding, belangenconflicten en belangenverstrengeling. DeGiro is nu verplicht 300.000 euro te betalen aan de AFM. DeGiro onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.

Bezwaar
DeGiro heeft bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom. Op 10 januari 2019 heeft de AFM hierop beslist. Daarbij zijn twee onderdelen van de last onder dwangsom volledig herroepen en twee gedeeltelijk herroepen. Het besluit van de AFM ligt nu ter toetsing bij de rechter.

Bron: AFM

GEEN REACTIES