AFM: “Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening”

‘Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening’ is de titel van de position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel die AFM vandaag naar buiten brengt.

De AFM bracht al eerder haar visie naar buiten:

  • Een persoonlijke pensioenrekening voor iedere deelnemer
  • Rekening houden met de verschillen tussen deelnemers
  • Een goede balans tussen keuzevrijheid en bescherming van de deelnemer

De AFM is ook van mening dat er meer aandacht moet komen voor financiële planning die breder is dan uitsluitend de tweede pijler pensioen. Daarom zijn initiatieven die het maken van een financiële planning ondersteunen, zoals mogelijk een verplichte periodieke financiële APK, van grote toegevoegde waarde voor deelnemers.

(Bron: AFM)

GEEN REACTIES