AFM brengt voorwaarden inhuur externen onder de aandacht

AFM start uitvraag naar uitbesteding werkzaamheden aan serviceproviders

De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt voor het inhuren van externe adviseurs die volledig zelfstandig werken onder de vergunning van de opdrachtgevende onderneming, zonder dat deze er controle over heeft. Ook constateert de AFM dat ondernemingen soms gebruikmaken van freelancers of zzp’ers die volledig variabel worden beloond. Hiermee overtreden zij de wet.

Om dergelijke overtredingen te voorkomen, brengt de toezichthouder nadrukkelijk de voorwaarden voor het inhuren van freelancers en zzp’ers onder de aandacht. “Het samenwerken met freelancers of zzp’ers kan voor financiële ondernemingen een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld als een onderneming externe adviseurs inhuurt voor advies bij bepaalde product-dienstcombinaties waarvoor zij zelf geen medewerkers in dienst heeft. De vergunninghoudende onderneming blijft echter altijd zélf verantwoordelijk voor de werkzaamheden die andere personen namens haar verrichten.”

De AFM benadrukt dat ondernemingen goed moeten nadenken over hun bedrijfsvoering en de naleving van wet- en regelgeving. Bij wetsovertreding volgen maatregelen.

Alle voorwaarden op een rij
Deze voorwaarden gelden voor de samenwerking tussen een vergunninghoudende onderneming en een freelancer of zzp’er:

– de freelancer of zzp’er handelt uitsluitend onder de naam en verantwoordelijkheid van de vergunninghoudende ondernemingen;
– de freelancer of zzp’er beschikt zelf over de benodigde vakdiploma’s;
– de betrouwbaarheid van de freelancer of zzp’er is vastgesteld met in ieder geval een verklaring omtrent gedrag en een faillissementscheck;
– de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de vergunninghoudende onderneming dekt de werkzaamheden van de freelancer of zzp’er;
– de freelancer of zzp’er wordt voor zijn of haar werkzaamheden uitsluitend betaald door de opdrachtgevende, vergunninghoudende onderneming en niet door hun cliënten;
– de freelancer of zzp’er wordt beloond volgens hoofdstuk 1.7 van de Wet op het financieel toezicht;
– in een overeenkomst tussen de vergunninghoudende onderneming en de freelancer of zzp’er zijn de voorwaarden van de samenwerking vastgelegd.

bron: AFM

GEEN REACTIES