AFM: betalingen aan vergelijkingssoftware stopzetten

Financiële dienstverleners die nog betalingen verrichten voor de opname van hun producten in vergelijkingssoftware, moeten deze betalingen vóór 1 januari 2016 stopzetten.

Sturing
In juli dit jaar stelde de AFM al dat een aanbieder van financiële diensten niet mag betalen voor opname van haar producten in advies- of vergelijkingssoftware. Betaling is verboden omdat dit een risico op sturing met zich meebrengen.

Adviseur
De advies- en vergelijkingssoftware is volgens de AFM voor de zelfstandig adviseur een belangrijk hulpmiddel in het dienstverleningsproces. Als de aanbieder de softwareleverancier betaalt voor opname van haar producten in de software, betaalt de aanbieder indirect om te worden meegenomen in de adviezen van zelfstandig adviseurs, aldus de gedragstoezichthouder.

Invloed
Een aanbieder die niet betaalt aan de softwareleverancier, loopt het risico dat zelfstandig adviseurs zijn producten niet meenemen in de adviezen. De AFM vindt dat betaling van de aanbieder aan de softwareleverancier om deze reden invloed kan hebben op de uitkomst van het advies van een zelfstandig adviseur en is daarom onwenselijk.

Betalen
Overigens mag een aanbieder van financiële diensten een softwareleverancier wel betalen voor andere diensten, zoals het bouwen van offerteprogrammatuur of een premieberekeningsmodule voor een product of voor het gebruik van de software door de aanbieder. De AFM stelt dat aan de betalingen geen voorwaarden mogen worden verbonden die tot sturing in de adviezen van de zelfstandig adviseur kunnen leiden.

Bron: AFM

GEEN REACTIES