Afkoopwaarde uitkerende ORV is bij eerder stoppen altijd goedkoper

Verzekeringen die de reservewaarde uitkeren bij voortijdige beëindiging zijn achteraf goedkoper dan de goedkoopste verzekering bij aanvang.

Uit een onderzoek in 2008 van Boston Consulting Group bleek dat levenpolissen gemiddeld na negen jaar worden beëindigd. Als wordt gekeken wat de klant heeft betaald als de verzekering daadwerkelijk na negen jaar wordt beëindigd, dan blijkt dat Leidsche verzekeringen de goedkoopste zou zijn geweest, zelfs 21% goedkoper dan het goedkoopste product zonder restitutie. “Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering dient de kans op voortijdige beëindiging derhalve serieus overwogen te worden bij de productselectie en –advies”, schrijft MoneyView in de Special Item ORV 2014.

Het product dat DAK, TAF en Quantum onder hun eigen labels brengen scoort zowel goed op prijs als op flexibiliteit. Andere aanbieders die op prijs scoren zijn Delta Lloyd en haar dochter Erasmus Leven. Dan is bij de premiestelling ervan uitgegaan dat verzekerde de contracttermijn volmaakt.

Dazure springt eruit omdat zij anders dan de aanbieders de mogelijkheid biedt van tussentijdse premieverlagingen voor bestaande klanten. Indien nieuwe sterftecijfers aanleiding geven tot een tariefsverlaging, dan profiteren niet alleen nieuwe, maar ook bestaande klanten hiervan. Ook is het mogelijk dat Dazure gedurende de looptijd van de verzekering overstapt naar een andere risicodrager. Als hierdoor lagere tarieven kunnen worden gehanteerd, profiteren bestaande polishouders hier automatisch van mee. Dazure garandeert bij de GoedIdee-producten dat de tarieven tussentijds niet zullen stijgen.

Er zijn geen andere verzekeraars op de markt die bestaande klanten bij een tariefsverlaging automatisch mee laten profiteren. Wel is het bij een aantal verzekeraars mogelijk om bij een tariefsverlaging de polis over te sluiten naar het nieuwe tarief, zonder dat er opnieuw gezondheidswaarborgen worden gevraagd.

In dat geval zal de polishouder wel zelf actie moeten ondernemen. Verzekeraars stellen hierbij vaak als eis dat het verzekerde bedrag en de einddatum gelijk moeten zijn aan die van de oude polis.  Bij intermediairmaatschappijen dient de polishouder zich tot het intermediair te wenden, waarbij rekening gehouden moet worden met eventuele bemiddelingskosten.

Bij direct writers dient de polishouder rekening te houden met afsluit- of distributiekosten bij het oversluiten naar een nieuw tarief. Het te behalen voordeel van een lagere premie dient dan dus wel groot genoeg te zijn om de eventuele kosten van het oversluiten goed te maken.

Bij 21 van de 49 onderzochte producten is het mogelijk om de polis over te sluiten zonder dat er om nieuwe gezondheidswaarborgen wordt gevraagd.

Restitutie premiereserve bij tussentijdse beëindiging

Bij overlijdensrisicoverzekeringen met een gelijkblijvende premiebetaling wordt een zogenaamde reserve opgebouwd. Doordat de premie gelijkblijvend is en het risico van overlijden in het begin van de looptijd lager is dan aan het einde, wordt er in het eerste deel van de looptijd een reserve opgebouwd.

Bij 21 van de 49 onderzochte producten vervalt de reservewaarde altijd aan de verzekeraar als de polis gedurende de looptijd wordt beëindigd. Een aantal van die verzekeraars geeft aan dat zij de premiereserve terug geeft als een korting op de premie. Bij 13 andere producten krijgt de polishouder een premievrije polis, indien de reservewaarde voldoende is om voor de resterende duur een premievrije polis met een verzekerd kapitaal van minimaal € 5.000,- te verzekeren

GEEN REACTIES