(Findinet) AEGON Ontslagvergoeding Sparen

Speciaal voor ontslagvergoedingen heeft AEGON een nieuw product met een geblokkeerde spaarrekening ontwikkeld: AEGON Ontslagvergoeding Sparen.

Deze spaarrekening is bedoeld om een ontslagvergoeding tijdelijk op te ‘parkeren’. Op een later moment kan het opgebouwde kapitaal dan gebruikt worden als aanvulling op het inkomen of een pensioenuitkering. Een uitgekeerde ontslagvergoeding kan met deze spaarrekening dus nog een tijd doorgroeien. Het nieuwe product heeft als voordeel dat de belastingheffing wordt uitgesteld tot het moment van uitkeren.

is een geblokkeerde bankrekening met keuze uit twee verschillende rentevormen, vast en variabel. De ontslagvergoeding kan doorgroeien tot het moment waarop besloten wordt een aanvulling op (pensioen)inkomen aan te ‘kopen’. Dat gebeurt met een uitkeringsproduct.

De rekening kent het principe van rente op rente. De gespaarde rente wordt niet op een aparte rekening gestort, maar krijgt na jaarlijkse uitkering de dan geldende variabele rente of de afgesproken vaste rente. Door een spaarafspraak te maken wordt er een vaste rente gekozen met een bepaalde looptijd.

Er is geen minimale of maximale inleg waardoor dit nieuwe spaarproduct ook aantrekkelijk is voor relatief lage ontslagvergoedingen.

Bij overlijden van de rekeninghouder komt het resterende saldo niet aan de bank toe, maar altijd uitgekeerd wordt aan de erfgenamen.

Ook een bestaande ontslagvergoeding kan op deze rekening gestort worden.

GEEN REACTIES