Aanval op ╚woekerpolisakkoorden╚

Met de aanval op de akkoorden door TROS-Radar komt de affaire in een nieuwe fase. Verzekerden moeten niet akkoord gaan met de compensatie, maar een ╚beter product╚ eisen. Verzekerden worden – met als voorbeeld een vonnis m.b.t het Levensplan van Falcon (nu ASR) – ook op het spoor gezet om de rechter te vragen de overeenkomst op grond van dwaling te vernietigen."Zet uw verzekeraars onder druk". Zo luidt de concrete oproep van Radar. Een verzekerde kan dat doen door één van de zes voorbeeldbrieven naar de verzekeraar en/of de adviseur te sturen.Vernietiging van de polis op grond van dwaling In de uitzending werd ruim aandacht besteed aan het LevensPlan van Falcon (nu ASR). Dit is een universal life product, dat bij de introductie werd geprezen om de ver doorgevoerde transparantie. Verzekerden kregen een goed inzicht in de verschillende componenten waaruit het product is opgebouwd. Datzelfde gold voor de overlijdensrisicodekking. Advocaat Kranenburg legde uit dat de polis zijn cliënten niet bood wat die ervan verwachtten. Daardoor is sprake van dwaling. ASR moet volgens de advocaat de waarde van de polis berekenen die bereikt zou zijn wanneer de volledige inleg was belegd "dat op enig moment enige inhouding op welk niveau dan ook wordt gedaan" en die waarde aan de verzekerde vergoeden. De Rechtbank Haarlem gaat een heel eind in die eis mee, zij het dat nog geen uitspraak gedaan is over de hoogte van het bedrag dat aan de verzekerde vergoed moet worden. Wel heeft de rechtbank bepaald dat inderdaad sprake is van dwaling. Verzekeraar heeft verzekerde niet of onvoldoende gewezen op het hefboomeffect van de overlijdensrisicodekking en Falcon heeft een prognose afgegeven op basis van een nettorendement. Tegen dit tussenvonnis is ASR in hoger beroep gegaan. Desondanks worden bezitters van een LevensPlan polis opgeroepen een formulier in te vullen. De daarop gemelde gegevens gaan ongetwijfeld naar Kranenburg die wel geld ziet in het starten van een serie ´dwalingsprocedures´.

Het vonnis

De rechtbank Haarlem vindt dat inderdaad gesproken kan worden van dwaling, ondanks het feit dat het hefboomeffect kenmerkend is voor een universal life verzekering als het LevensPlan. De hele overeenkomst is erop gebaseerd dat de hoogte van de overlijdensrisicopremie afhankelijk is van het verschil tussen het doelvermogen en het al opgebouwde vermogen. Als het rendement van het opgebouwde vermogen hoger is dan het gehanteerde rekenrendement, leidt dit tot een groter opgebouwd vermogen. Gevolg hiervan is dat het verschil met het doelvermogen kleiner wordt waardoor over de daarop volgende periode een lagere risicopremie is verschuldigd. Het omgekeerde geldt bij een rendement dat lager is dan het gehanteerde rekenrendement: dit leidt tot verhoging van de risicopremie.  Uit het vonnis blijkt dat verzekerde goed wist dat de overlijdensrisicoverzekering onderdeel uitmaakte van het product. Niet alleen had hij concreet gekozen voor een gelijkblijvende risicoverzekering op zijn leven en op dat van zijn echtgenote, maar later heeft hij de overlijdensuitkering nog eens verhoogd.Waarom dan toch sprake van dwaling? Omdat volgens de rechtbank Falcon de verzekerde had moeten informeren dat het hefboomeffect van zeer grote invloed is op het uiteindelijk te realiseren eindkapitaal. "Voorzover al zou moeten worden aangenomen dat de hoogte van de overlijdensrisicopremie voldoende duidelijk blijkt uit de AV 95 in samenhang met de daarbij behorende Appendix 1, geldt dit niet voor het bedoelde hefboomeffect. Niet gesteld of gebleken is dat Falcon [eisers] op enige andere wijze adequaat heeft geïnformeerd over het hefboomeffect. De rechtbank is daarom met [eisers] van oordeel dat Falcon hem bij het afsluiten van het Levensplan niet, althans onvoldoende, heeft gewezen op dit effect."

Nettorendement

In het door verzekerde ondertekende aanvraagformulier is opgenomen dat bij een prognoserendement van 9% per jaar een doelkapitaal van NLG 300.000 zou worden behaald. 1,5% van het behaalde jaarrendement werd echter ingehouden voor beheerskosten. Het prognoserendement van 9% is het door Falcon als zodanig aangeduide ´nettorendement´. Dit betekent dat het belegde vermogen in werkelijkheid een brutorendement van 10,5% per jaar moest opleveren om het op basis van het prognoserendement berekende eindkapitaal te kunnen opleveren. Als ik dat had geweten, had ik de polis nooit afgesloten, luidt het verweer van verzekerde en de rechtbank neemt dat over.

Het vonnis van de rechtbank

GEEN REACTIES