AEGON en de portefeuilles stoppende pensioenadviseurs

AEGON heeft bekend gemaakt hoe wordt omgegaan met de portefeuilles van stoppende pensioenadviseurs.

Pensioendirecteur Frits Bart vertelde geen adviesrol op zich te nemen: "Als uitvoerder kunnen wij nooit de plek van een onafhankelijk adviseur invullen. AEGON doet het beheer op basis van de afspraken die wij met de werkgever hebben gemaakt en de verplichtingen die de Pensioenwet ons voorschrijft." Wel wijst AEGON de werkgever er bij wijziging van de regeling of verlenging van het pensioencontract op dat pensioenen complex zijn en dat het hebben van een goede adviseur daarom waardevol is.

Nieuwe adviseurs

Een wijziging van intermediair handelt AEGON af zoals gebruikelijk. "Contracten die naar een nieuwe adviseur overgaan, zullen vaker dan vroeger onderzocht worden op de passendheid van de regeling en de compleetheid van het adviesdossier", verwacht Bart. AEGON stelt de juridische stukken, het deelnemersbestand en het kostenoverzicht via zijn applicatie Beheernet ter beschikking aan de nieuwe adviseur. "Als in incidentele gevallen de informatie niet via Beheernet te ontsluiten is, levert AEGON deze gegevens handmatig aan. Hiervoor is wel een machtiging van de werkgever nodig. Voor deze service brengt AEGON geen kosten in rekening." 

Aanpassing van contracten

Als er aanleiding is om de pensioencontracten tussentijds aan te passen, dan werkt AEGON daaraan mee. Bart: "Wij brengen hiervoor geen kosten in rekening als er een nieuw contract op basis van ons nieuwmarkt assortiment wordt overeengekomen. Voorwaarde is wel dat het huidige contract over de helft van de contractsduur heen is."

Nog niet verdiende provisie

De in slechts enkele contracten eventueel nog aanwezige niet verdiende provisie blijft het contract volgen. Volgens Bart neemt het nieuwe intermediair het contract met lusten en lasten over: "Als er wijzigingen nodig zijn, dan moeten in eerste instantie het nieuwe en oude intermediair hier overeenstemming over bereiken. Als er problemen ontstaan die het belang van de klant schaden, dan wil AEGON hier een bemiddelende rol in spelen."

GEEN REACTIES