Adviseurs boos over Kifid-ORV-uitspraken

pixabay

Op diverse internetfora uiten hypotheek- en verzekeringsadviseurs hun onvrede over twee recente uitspraken van de Kifid-geschillencommissie.

Het Kifid stelde twee klagende consumenten in het gelijk. De consumenten vonden dat hun adviseurs hen niet voldoende op de hoogte hadden gehouden over de dalende premies van ORV’s en dat zij daardoor financiële schade hebben geleden. Het Kifid concludeerde dat het tot de taak van adviseurs behoort om klanten expliciet te wijzen op dergelijke ontwikkelingen. De zogeheten beperkte zorgplicht, bijvoorbeeld met algemene mailings, volstaat in dit verband niet, vindt het klachteninstituut.

Met name het feit dat het Kifid vindt dat een adviseur dit type informatie moet geven wanneer de klant geen service-abonnement heeft, schiet bij adviseurs in het verkeerde keelgat. ‘Wettelijke zorgplicht wordt zo onbetaalbaar voor het onafhankelijke intermediair’, zo stelt onder meer de CFD. Veel adviseurs brengen in hun reactie naar voren dat klanten zonder service-abonnement niet voor marktinformatie willen betalen en dat in de praktijk blijkt dat maar heel weinig klanten actief reageren op marktinformatie. Bovendien wordt het financiële voordeel van het veranderen van ORV vaak teniet gedaan door de kosten van het overzetten van de polis, nog los van het feit dat klanten zich maar weinig bewust zijn van deze kosten. Adviseurs vinden daarnaast dat de bal eenzijdig bij hen worden gelegd en dat verzekeraars buiten schot blijven.

Verder lijken de uitspraken van het Kifid in strijd met een uitlating van de AFM over de invulling van de dienstverlening van een adviseur. De AFM stelt dat, wanneer de klant op de hoogte wil worden gehouden, daar samen met de adviseur afspraken over moet maken omdat de klant voor deze dienstverlening moet betalen. De AFM wijst daarbij expliciet naar het service-abonnement.

Tot slot is er de vrees dat na ORV’s vergelijkbare uitspraken zullen worden gedaan over ander producten zoals AOV en reguliere schadeverzekeringen. Sommige adviseurs zeggen wel klaar te zijn met het Kifid en zetten hun status bij het klachteninstituut om in ‘niet-bindend’.

GEEN REACTIES