Adviseur aansprakelijk door negeren AFM-waarschuwing

Een financieel adviesbureau adviseerde een consument een beleggingsproduct, waartegen de STE (rechtsvoorganger van de AFM) vijf maanden eerder een openbare waarschuwing had afgegeven. De adviseur stelde dat hij van deze waarschuwing niet op de hoogte was. Nadat de klant enige malen het beloofde rendement had ontvangen, ging de aanbieder failliet. Het gerechtshof oordeelde in zijn uitspraak van 4 mei 2010 dat de adviseur aansprakelijk is voor de geleden schade.

Op 19 oktober 2001 waarschuwde de STE ten aanzien van effectenaanbiedingen van New World Investments. De toezichthouder noemde daarbij het product Resultplan. De brochure waarmee dit product werd aangeprezen en uitgelegd kon niet beschouwd als een prospectus die aan de wettelijke eisen voldoet. Toch adviseerde een financieel adviesbureau zes maanden later dit product aan een klant, die zijn hypotheek verhoogde en 91.000 euro belegde in dat product. Toen New World Investments failliet ging, vorderde hij de schade bij zijn adviseur. Het hof gaf de klant daarin gelijk. Naar zijn oordeel had het bureau, "dat zich kennelijk dus ook bezighield met het adviseren van cliënten en het bemiddelen bij het tot stand brengen van beleggingsovereenkomsten, behoren te weten dat STE omtrent de beleggingsproducten van New World Investments een openbare, dus ook voor het financieel adviesbureau kenbare, waarschuwing had doen uitgaan.
Het financieel adviesbureau kan zich dus niet aan haar aansprakelijkheid onttrekken door te stellen dat zij niet van deze waarschuwing op de hoogte was."

Het hof achtte het bij zijn overwegingen van belang de klant geen ervaring had met beleggingsproducten, en uiteindelijk na herhaald aandringen en aanprijzen van deze producten door de adviseur tot aankoop van de effecten is overgegaan.

"Nu het financieel adviesbureau, in weerwil van deze door STE aan het beleggend publiek gegeven dringende waarschuwing desondanks heeft geadviseerd tot de aankoop van het beleggingsproduct ResultPlan, is het hof van oordeel dat het financieel adviesbureau in haar hoedanigheid van financieel adviseur van de klant niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk vakgenoot mocht worden verwacht."

De adviseur moet de hierdoor ontstane schade aan de klant vergoeden. De zorgplicht van de adviseur vereist dus dat deze de openbare waarschuwingen van de AFM nauwlettend moet volgen.

Het volledige arrest

GEEN REACTIES