Adviestarief uitvaartverzekering ligt nu gemiddeld 100 euro lager dan in 2013

Adviestarief uitvaartverzekering ligt nu gemiddeld 100 euro lager dan in 2013
© Monuta

Het wordt steeds minder lucratief om advies te geven over een uitvaartverzekering. In 2013, het jaar dat het provisieverbod werd ingevoerd, bedroegen de gemiddelde advieskosten voor financiering van uitvaartkosten nog €194,50. Vorig jaar lagen deze 100 euro lager, op €94,25. Het populairste tarief is € 75,-.

Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van uitvaartverzekeraar en -verzorger Monuta, die de tarieven over 2020 van 1.099 intermediairs vergeleek. Vorig jaar daalde het gemiddelde adviestarief opnieuw met ruim 5%.

Vast tarief
De vaste fee lijkt zich te stabiliseren. In 2014 rekende 64 procent van de intermediairs een vast tarief, in 2020 brengt 75 procent een eenmalige vaste fee in rekening. Ruim een derde van de intermediairs brengt eenmalig 75 euro in rekening.

Op dit moment biedt 13 procent van de intermediairs een doorlopend serviceabonnement aan. Dit percentage is gelijk gebleven ten opzichte van 2019. Het gemiddelde maandbedrag voor dit abonnement is iets gestegen naar 3,77 euro (in 2019 3,25 euro). Daarnaast werkt een op de tien intermediairs met een combinatie van een vaste fee en een doorlopend serviceabonnement.

Over de analyse
Intermediairs die offertes opmaken en aanvragen bij Monuta indienen, hebben de mogelijkheid hun advieskosten te laten afdrukken op de offerte of aanvraag. Van deze advieskosten maakt Monuta ieder jaar een analyse. Dit jaar had de analyse betrekking op 1.099 verschillende intermediairs.

GEEN REACTIES