Adfiz: Wft/Bgfo 2013 niet controversieel

Het zou niet goed zijn voor de branche als de kabinetscrisis tot uitstel leidt van de Bgfo-wijzigingen, aldus Adfiz.

Het kabinet was bij wijze van spreken nog bezig te vallen toen in de branche al stemmen opgingen die vonden dat de wijzigingen per 2013 in de Wft en het Bgfo controversieel verklaard moesten worden.

Adfiz

Adfiz zou dat een slechte zaak vinden en gaat er ook niet van uit dat dat zal gebeuren “aangezien er een ruime kamermeerderheid achter stond tijdens het debat. Bovendien is het niet goed voor de branche als er uitstel komt. De onzekerheid heeft lang genoeg geduurd, we moeten ons nu volledig kunnen richten op vernieuwing.”

Ewout Irrgang

Van de Tweede Kamerfracties wilde alleen de SP vooruitlopen op het debat over controversieel te verklaren onderwerpen. Ewout Irrgang was in zijn antwoord kort en duidelijk: “Wat mij betreft niet controversieel.”

Procedure

De procedure over het plaatsen van onderwerpen op de lijst van controversiële onderwerpen is als volgt:

  • Allereerst bekijkt elke Kamercommissie welke onderwerpen zij in behandeling heeft. Tijdens een procedurevergadering besluit de Kamercommissie bij meerderheid welke onderwerpen zij de Kamer wil voorstellen controversieel te verklaren. De commissies moeten uiterlijk 24 mei een lijst hebben vastgesteld van de onderwerpen die zij controversieel achten.
  • De voorstellen van alle Kamercommissies worden tijdens de plenaire vergadering van dinsdag 29 mei in stemming gebracht. Hierna wordt een lijst van controversiële onderwerpen als Kamerstuk gepubliceerd. Deze lijst kan indien nodig naderhand weer gewijzigd worden op voorstel van een Kamercommissie of van één of meer fracties.
  • Over deze wijzigingsvoorstellen wordt wederom gestemd tijdens een plenaire vergadering, waarna weer een nieuwe lijst van controversiële onderwerpen wordt gepubliceerd.

GEEN REACTIES